Διευκρινίσεις επί της εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων

Διευκρινίσεις επί της εξεταστέας – διδακτέας ύλης των πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων «Βιολογία Ι», «Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων», «Στοιχεία Παθολογίας», «Στοιχεία Αιματολογίας – Αιμοδοσίας» και «Ηλεκτροτεχνία ΙΙ» για το σχολικό έτος 2012-2013.
Πατήστε εδώ