Μόρια Μεταθέσεων εκπαιδευτικών του Ν. Φθιώτιδας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ:
per2per-2012-13-fth.xls

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΜΟΥΣΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ:
mousika-2012-13-fth.xls

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΔΥ:
smeae-keddy-2012-13-fth.xls