ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΘΗΤΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΑΘΑΡΑΣ – ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Αξιολόγηση Ερευνητικής Εργασίας – Βαθμολογία Μαθητών.
Από τον Κοινό Βαθμό της Ομάδας στον Ατομικό των Μελών.
Μια χρήσιμη εφαρμοφή: http://www.pe03.gr/erer/axiol_er_ergasias.htm

1 thought on “ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΜΘΗΤΩΝ

  1. Η βαθμολογική κλίμακα στο Λύκειο ξεκινά από 0-20 και όχι 1-20 που ήταν παλιά.
    Το 0 ενίοτε υπό ειδικές ακραίες προϋποθέσεις μπορεί να μπει.

Comments are closed.