ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ  ΣΤΗΝ  ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΤΕΡΗ  ΚΑΙ  ΣΥΓΧΡΟΝΗ  ΙΣΤΟΡΙΑ

Γ’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ  35

Οι διεκδικήσεις της Αντάντ και της Ελλάδας  στην Οθωμανική αυτοκρατορία

istoria-g-gymn-enotita-35.zip (doc)