Προχωρημένα μαθήματα φυσικής σωματιδίων για μαθητές λυκείου και εκπαιδευτικούς ΠΕ04

9th International Particle Physics Masterclasses 2013 από 27 Φεβρουαρίου -24 Μαρτίου 2013

Κάθε χρόνο περίπου 5000 μαθητές Λυκείου από 23 χώρες επισκέπτονται για μια ημέρα ένα από τα 80 Πανεπιστήμια ή Ερευνητικά Κέντρα της περιοχής τους με σκοπό να λύσουν τα αινίγματα της φυσικής των σωματιδίων.

Η Ευρωπαϊκή Ομάδα Εκλαΐκευσης Φυσικής Σωματιδίων (European Particle Physics Outreach Group, EPPOG) διοργανώνει τα MASTERCLASSES 2013 από 27 Φεβρουάριου – 24 Μάρτιου 2013 οπ όπου κάθε ημέρα θα συμμετέχουν έως έξι Πανεπιστήμια/Ερευνητικα Ιδρύματα. Η Ελληνική Ομάδα Εκλαΐκευσης σε συνεργασία με τα κατά τόπους Εργαστηριακά Κέντρα Φυσικών Επιστημών (ΕΚΦΕ) συντονίζει και το 2013 το ελληνικό τμήμα αυτής της διοργάνωσης. Και φέτος θα συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κρήτης, το ΕΜΠ και το ερευνητικό Κέντρο Φυσικών Επιστήμων Δημόκριτος, τα οποία και θα επισκεφτούν οι μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης.
Οι μαθητές θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών (επιπέδου Lower) Όπως κάθε χρόνο μια ημέρα είναι αφιερωμένη σε καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης που τη διοργανώνει το ΕΜΠ.
Το Ελληνικό πρόγραμμα για το 2013:
Παρασκευή 8 Μαρτίου, ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” (40 μαθητές)
Σάββατο 9 Μαρτίου, Παν. Κρήτης (70 μαθητές)
Παρασκευή 15 Μαρτίου, Παν. Θεσσαλονίκης (120 μαθητές) (προσοχή: αλλαγή ημερομηνίας)
Τετάρτη 13 Μαρτίου, ΕΜΠ (120 μαθητές),
Σάββατο 16 Μαρτίου, ΕΜΠ (25 καθηγητές)
Τετάρτη 20 Μαρτίου, Παν. Αθηνών (50 μαθητές)
Παρακαλούνται οι συνοδοί καθηγητές κλάδου ΠΕ04 να δηλώσουν τα ονόματα πέντε (το πολύ) μαθητών τους και τριών αναπληρωτών συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής:
Για τα 3 ερευνητικά κέντρα στη περιοχή Αττικής : http://www.physics.ntua.gr/MC_2013/Application_Form.php
Σύντομα θα ανοίξει η σελίδα για τις εγγραφές στην Θεσσαλονίκη και στη Κρήτη.
Ανακοινώσεις για την εκδήλωση και την όλη διαδικασία θα αναρτώνται σταδιακά στη κεντρική σελίδα της εκδήλωσης:http://www.physics.ntua.gr/MC_2013/

Καλοδήμος Δ.
Φυσικός