Πρόταση νόμου για το (νέο) Τεχνολογικό Λύκειο

Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/νδεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις

Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου

Ημ. Κατάθεσης21/12/2012