Σχέδιο Νόμου:Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Τίτλος
Νέο Λύκειο και σύστημα πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
Τύπος
Πρόταση νόμου
Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
Φάση Επεξεργασίας
Κατατεθέντα
Ημερ/νια Φάσης επεξεργασίας
21/12/2012
Το φωτοτυπημένο σ/ν ή π/ν δεν αποτελεί το τελικό κείμενο διότι εκκρεμούν
ορθογραφικές και συντακτικές διορθώσεις
Αιτιολογική-Εισηγητική Έκθεση

Διατάξεις Σχεδίου ή Πρότασης Νόμου

Ημ. Κατάθεσης21/12/2012