Αιωρούμενα σωματίδια (PM) και οι επιπτώσεις τους στην υγεία.

Αιωρούμενα σωματίδια της ατμόσφαιρας:Ένας επικίνδυνος ρύπος
πατήστε εδώ
Κ. Σαμαρά – Κωνσταντίνου
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.

Αιωρούμενα σωματίδια (PM) και οι επιπτώσεις τους στην υγεία.
πατήστε εδώ
Δρ Νικόλας Κουλλαπής
Ειδικός Παθολόγος
Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου «Γαληνός» Αμμοχώστου
Μέλος ΣΑΥΚ

Σχόλιο του διαχειριστή: Η παραπάνω παρουσιάσεις εξηγούν και τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου που προκαλούνται από τις αυξημένες τιμές μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα  λόγω  αύξησης της χρήσης ξύλου σαν καύσιμο μέσο.

Καλοδήμος Δ.