Εργασίες για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Στο site του Μαθηματικού Στρατή Αντωνέα:
http://users.sch.gr/stranton
υπάρχουν Εργασίες για το Γυμνάσιο και το Λύκειο.

Στις παρακάτω συνδέσεις μπορείτε να βρείτε εκπαιδευτικό υλικό.
Αυτό δημιουργήθηκε όλα τα χρόνια της διαδασκαλίας μου στις διάφορες τάξεις και το χρησιμοποιώ βοηθητικά στο σχολικό βιβλίο.
Κάποια απ΄αυτά έχουν δουλευτεί περισσότερο και έχουν πάρει τη μορφή βιβλίου, ενώ άλλα βρίσκονται υπό μορφή σημειώσεων.

Γ’ Γυμνασίου
Σημειώσεις Μαθηματικών Γ΄ Γυμνασίου

Α’ Λυκείου
Σημειώσεις Άλγεβρας Α΄Λυκείου
Σημειώσεις Γεωμετρίας Α΄Λυκείου

Β’ Λυκείου

Βιβλίο  Β΄ Λυκείου

Γ’ Λυκείου
Βιβλίο  Γ΄ Λυκείου

Σημειώσεις  Γενικής Παιδείας  Γ΄ Λυκείου