ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΜΕΡΙΚΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ.
την παρουσίαση επιμελήθηκαν οι καθηγητές του Χημικού Αθήνας:
Θανάσης Βαλαβανίδης και Κωνσταντίνος Ευσταθίου
http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_history.htm

Καλοδήμος Δ.