Οι κατάλογοι των βιβλίων που διανεμήθηκαν για το σχολικό έτος 2012-2013

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά βαθμίδα οι κατάλογοι των βιβλίων που διανεμήθηκαν για το σχολικό έτος 2012-2013 σύμφωνα με τις υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού.
Δημοτικό
Γυμνάσιο
Λύκειο
ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

  Αξιότιμοι Διευθυντές και υπηρεσιακά στελέχη Διευθύνσεων Κέντρων Διανομής και Σχολικών Μονάδων,

Ευχόμαστε καλή σχολική χρονιά και σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας όλη αυτή την περίοδο προγραμματισμού απαιτήσεων, παραγωγής και διανομής των σχολικών βιβλίων.

Ολοκληρώθηκε ένα αρκετά μεγάλο και απαιτητικό πρόγραμμα παραγωγής, αποθήκευσης, συσκευασίας και διανομής, για το οποίο παραθέτουμε σχετική ενημέρωση.

Για το σχολικό έτος 2012-13 παρήχθησαν και διανεμήθηκαν στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας, συνολικά 700 τίτλοι βάσει των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Πιο συγκεκριμένα παρήχθησαν:

-163 τίτλοι για το δημοτικό

– 144 τίτλοι για το Γυμνάσιο

– 123 τίτλοι για το Λύκειο

-219 τίτλοι για τα ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

– 51 τίτλοι για μουσουλμάνους μαθητές της Θράκης

Από τους 700 τίτλους, οι 550 αντιστοιχούν σε βιβλία μαθητών και 150 σε βιβλία δασκάλου και καθηγητή. Τα βιβλία δασκάλου και καθηγητή δεν είχαν παραχθεί και διανεμηθεί την προηγούμενη διετία. Παρά το γεγονός ότι το διαθέσιμο χρονικό διάστημα για την παραγωγή των βιβλίων ήταν πολύ μικρό, λόγω των χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών, τα βιβλία παρήχθησαν, συσκευάσθηκαν και διανεμήθηκαν πανελλαδικά σε όλα τα δημοτικά, γυμνάσια, λύκεια και ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ. Καταγράφηκε επίσης το συνολικό απόθεμα βιβλίων, που παραλάβαμε από τον προκάτοχο ΟΕΔΒ, το οποίο αξιοποιήθηκε και απεστάλη επίσης στις Σχολικές Μονάδες.
Αναφορικά με τους 400 περίπου τίτλους που αφορούν τα σχολικά βιβλία της ομογένειας, δεν απαιτήθηκε παραγωγή δεδομένου ότι, παραλάβαμε τον Απρίλιο 2012 ικανά αποθέματα από τον προκάτοχο ΟΕΔΒ. Βρισκόμαστε ήδη στο στάδιο αποστολής των βιβλίων στα σχολεία της ομογένειας.
Όπως γνωρίζετε η βασική διανομή των βιβλίων ολοκληρώθηκε πανελλαδικά. Η συσκευασία και διανομή των σχολικών βιβλίων φέτος, βασίσθηκε σε ένα διαφορετικό σύστημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Δυο ουσιώδεις παράμετροι του νέου συστήματος ήσαν:
– Η καταγραφή αναγκών σε βιβλία κάθε Σχολικής Μονάδας υπολογίσθηκε από τα στοιχεία της καρτέλας σχολείου (e-Survey)
-Τα βιβλία συσκευάσθηκαν ανά Σχολική Μονάδα

Πιστεύουμε ότι οι δυο αυτές βελτιώσεις του συστήματος είχαν θετική συνεισφορά στην οργάνωση και την συνεργασία με τις  Σχολικές  Μονάδες και επιτάχυναν την παράδοση των βιβλίων.

Παρήχθησαν επίσης τα βιβλία ειδικών κατηγοριών (μαθητές με προβλήματα όρασης) και ολοκληρώθηκε η παράδοσή τους στους δικαιούχους.

Λόγω του μεγάλου πλήθους σχολικών μονάδων η επικοινωνία με αυτές βασίσθηκε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και τον ιστότοπο http://publications.cti.gr/ της Διεύθυνσης Εκδόσεων. Έχει σχεδιαστεί η αναβάθμιση και βελτίωση του ιστότοπου αυτού, ώστε να επεκτείνει τις διαθέσιμες υπηρεσίες του με στόχο να καλύψει αρτιότερα τις ανάγκες πληροφόρησης των Σχολικών Μονάδων.

Παράλληλα θεωρούμε ότι η προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και βελτίωση του συστήματος έγκαιρης παραγωγής πρέπει να έχει συνέχεια. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προεγκρίσεων από το Υπουργείο Παιδείας και το ΙΤΥΕ –Διόφαντος έχει ήδη προκηρύξει τους δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς για τα σχολικά βιβλία της επόμενης χρονιάς 2013-2014, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να υλοποιηθεί ο στόχος της παράδοσης των σχολικών βιβλίων πριν το κλείσιμο των σχολείων τον Ιούνιο του 2013.

Κλείνοντας αυτή την σύντομη ενημέρωση, ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά για την πολύ καλή συνεργασία και προσδοκούμε την συνέχιση της, προκειμένου να οργανωθεί, βελτιωθεί και εκσυγχρονιστεί αρτιότερα η όλη διαδικασία διάθεσης των σχολικών βιβλίων.

 

Καλή σχολική χρονιά!

Από την Διεύθυνση Εκδόσεων

ΙΤΥΕ-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ