Οδηγίες για τον υπολογισµό του Γενικού Μέσου Όρου στην Α΄ τάξη Γενικού και Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013

πατήστε εδώ για τις οδηγίες

πατήστε πάνω στο παρακάτω αρχείο για να δείτε ένα παράδειγμα όπου με προφορικά 13 και project 20 με γραπτά 4 περνάει τη τάξη!!!!
mo-a-lykeiou