Παρουσίαση διαφανειών για την ερευνητική εργασία (Project) 2012

πατήστε εδώ για να διαβάσετε την παρουσίαση διαφανειών της
Καλλιόπης Πολυμέρου
Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Ν. Φθιώτιδας