Κέντρο Εξ Αποστάσεως Επιμόρφωσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

http://www.pi-schools.gr/hdtc/
Περιέχει σχέδια μαθήματος και ασκήσεις για όλα τα μαθήμτα