Ενδεικτικός προγραμματισμός διδασκαλίας μαθημάτων του Τομέα Ηλεκτρονικής

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με τους εκπαιδευτικούς της ειδικότητας μου, σας αποστέλλω έναν ενδεικτικό προγραμματισμό της διδασκαλίας των μαθημάτων ειδικότητας της Β’ και Γ’ τάξης του Τομέα Ηλεκτρονικής για το σχολικό έτος 2012-13.
Ο προγραμματισμός έγινε σύμφωνα με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Β τάξη-ΦΕΚ 1563/17-8-2007) (Γ’ τάξη-ΦΕΚ 1293/τΒ/03-07-2008 και ΦΕΚ 1211/τΒ/30-06-2008).
Παρακαλούνται οι διευθυντές των ΕΠΑΛ, να παραδώσουν ενυπόγραφα στους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, τον αντίστοιχο προγραμματισμό ανά μάθημα, ανάλογα με τα μαθήματα που τους έχουν ανατεθεί.

Η Σχολική Σύμβουλος

Α. Σαλωνίδου ΠΕ12
Φυσικών Ραδιοηλεκτρολόγων

Για να κατεβάσετε τον αντίστοιχο προγραμματισμό ανά μάθημα πατήστε εδώ

fek_2008_1293b.pdf

fek_2008_1211b.pdf

fek_2007_1563b.pdf