Σύσταση-συγκρότηση τοπικών επιτροπών παραλαβής σε επίπεδο Σχολικών Μονάδων που αφορούν στο Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού ΤΠΕ στις Σχολικές Μονάδες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».

Προβολή αρχείου