Διάκριση του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας

πίνακας βραβείων eTwinning, με διάκριση του 1ου ΕΠΑΛ Λαμίας
13ος Εθνικός Διαγωνισμός Εργων eTwinning

eTwinning2018