Κατανομή κενών οργανικών θέσεων Διοικητικού Προσωπικού της Περιφερειακής Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το Π.Δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Προβολή αρχείου