Αποστολή σημειώσεων στο μάθημα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γυμνασίου-Λυκείου

Σας αποστέλλουμε ερμηνευτικές σημειώσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για μερικά από τα ποιήματα του Κ.Π. Καβάφη στο Μάθημα «Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» και παρακαλούνται οι κκ. Διευθυντές για τα εξής:
1) Να εφοδιάσουν τους συναδέλφους που διδάσκουν το μάθημα με ένα αντίγραφο.
2) Να τοποθετήσουν ένα αντίγραφο στο φάκελο Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02.

[πατήστε εδώ για να δείτε τις  σημειώσεις]

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ

ΔΗΜ. ΤΖΩΡΤΖΟΠΟΥΛΟΣΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕ02