ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ – ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Πίνακας τοποθέτησης εκπ/κών:

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝ. ΚΕΝΑ 21-05-18

Τελικοί πίνακες οργανικών κενών   :

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΠΟΜ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΑ Β123 21-05-18

ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΝΑΠΟΜ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΑ Β789 21-05-18

Πρόσκληση

 Σύμφωνα με το Π.Δ.50/96, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν σε σχολείο της προτίμησής τους και εφόσον το επιθυμούν, να καταθέσουν αίτηση για τοποθέτηση στα κενά των ειδικοτήτων των παραπάνω πινάκων δηλώνοντας κατά σειρά προτίμησης όλα τα σχολεία και μέχρι είκοσι.

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στη γραμματεία του ΠΥΣΔΕ από Τρίτη 22-05-2018 έως και Πέμπτη 24-05-2018 και ώρα 10:00,

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση). Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

 

Το έντυπο αίτησης   εδώ