ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Πίνακας υπεραρίθμων εκπ/κών σχ. έτους 2018-19
ΧΑΡΑΚΤ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 03-05-18

 Πίνακες με τα οργανικά κενά 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΩΝ Β1,Β2,Β3 030515

ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝ ΚΕΝΩΝ Β7,Β8,Β9 030518

 

Πρόσκληση

 

Καλούνται οι χαρακτηρισμένοι ονομαστικά υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, εφόσον το επιθυμούν, να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης με σειρά προτίμησης για τις κενές οργανικές θέσεις, στους κλάδους που αυτές σημειώνονται.

Αιτήσεις υποβάλλονται στη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ, από την Πέμπτη 03-05-2018 έως και την Παρασκευή 11-05-2018 και ώρα 12:00 ως εξής:

α) αυτοπροσώπως,

β) με FAX ή με email (σκαναρισμένη αίτηση).

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι μετά την αποστολή της αίτησης να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (2231022964) για την επιβεβαίωση της λήψης της.

Σημείωση: Όσοι εκπ/κοί δεν κατέθεσαν αίτηση μετάθεσης ή βελτίωσης κατά το τρέχον σχ. έτος να προσκομίσουν μαζί με την αίτησή τους τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται στη δήλωση προτίμησης για άρση υπεραριθμίας.

Το έντυπο δήλωσης προτίμησης  εδώ