Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση του Παραρτήματος Φθιώτιδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση

Η Δ.Ε. του Παραρτήματος Φθιώτιδας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας προκηρύσσει Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό, με τα εξής θέματα:

α. Έγκριση πεπραγμένων της Δ.Ε.

β. Έγκριση οικονομικού απολογισμού της Δ.Ε.

γ. Απαλλαγή της Δ.Ε. από κάθε ευθύνη.

δ. Προτάσεις μελών.

ε. Κατάθεση υποψηφιοτήτων για τις εκλογές.

στ. Εκλογή τριμερούς εφορευτικής επιτροπής.

Η Εκλογο-απολογιστική Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στο Γραφείο του Παραρτήματος (Λεωνίδου 9-11, 1ος Όροφος, Λαμία), την:

Μ. Πέμπτη 05-04-2018 στις 11 π.μ., και σε περίπτωση μη απαρτίας την
Πέμπτη 12-04-2018 στις 11 π.μ.

Καλούνται οι συνάδελφοι Μαθηματικοί να προσέλθουν.

Ο Πρόεδρος
Δρ. Αργυρόπουλος Ηλίας

Ο Γενικός Γραμματέας
Μιχαλίτσης Ηλίας