Πρόκληση Εκπαιδευτικών Αγγλικής σε Επιμορφωτική Συνάντηση

Θέμα: «Πρόκληση Εκπαιδευτικών Αγγλικής σε Επιμορφωτική Συνάντηση»

Σε συνέχεια ανωτέρω θέματος, θα ήθελα να σας προσκαλέσω σε εγκεκριμένη επιμορφωτική συνάντηση (αρ. έγκρ. ΠΔΕ: Φ.Αποφ./1959/8-3-18), η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Λαμία (4° Γυμνάσιο Λαμίας) την Τετάρτη 14/3/2018 και ώρες 11:00-14:00 και ως θέμα θα έχει «Σχέδια Μαθήματος, Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες & project based learning”.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν στην επιμορφωτική ημερίδα θα λάβουν Βεβαίωση Παρακολούθησης

Ζαχαρούλα Κεχρή, Σχολική Σύμβουλος ΠΕ06
Ταχ. Δ/νση: Κριεζή 16,34132 Χαλκίδα
Τηλέφωνο: 22210- 86565, 6945-905070
E-mail: [email protected]