ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Δ.Ε. ΤΟΥ Π.Ε.Κ. ΛΑΜΙΑΣ

 Προβολή αρχείου

Αποφασίζουμε
Ορίζουμε τον Ηλιάδη Κοσμά, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 19 Πληροφορικής με
έδρα τη Λαμία, ως Υποδιευθυντή Δ.Ε. στο Π.Ε.Κ. Λαμίας για το υπόλοιπο της θητείας.
Ορίζουμε τον παραπάνω Υποδιευθυντή Δ.Ε. ως μέλος του Συντονιστικού
Συμβουλίου του οικείου Π.Ε.Κ. με Πρόεδρο το Διευθυντή αυτού.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ