12-01-18 Δημόσια Διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με τους Νέους στη Θεσσαλονίκη

rsz dsc 7610

12-01-18 Δημόσια Διαβούλευση της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με τους Νέους στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε εχθές ο ΓΓ ΔΒΜ κ ΝΓ Παυσανίας Παπαγεωργίου για να λάβει μέρος στη διαδικασία δημόσιας ανοιχτής διαβούλευσης με τους Νέους και τις Νέες της πόλης. Την εκδήλωση άνοιξε ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης Γ. Μπουτάρης τονίζοντας τις δυνατότητες της πόλης και τον ζωντανό νεανικό της χαρακτήρα της που στηρίζει  τις πρωτοβουλίες και τις δράσεις της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Επίκεντρο της συζήτησης υπήρξε  ο σχεδιασμός της Γενικής Γραμματείας  «Νεολαία ’17-’27: Πλαίσιο Στρατηγικής και Δράσεων για την ενδυνάμωση των Νέων».  Η εκδήλωση  διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ.), σε συνεργασία με την της Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου Θεσσαλονίκης και με την υποστήριξη του Europe Direct του Δήμου Θεσσαλονίκης  

Συμμετείχαν μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι και άνεργοι, ΑΜΕΑ, εκπρόσωποι νεανικών ΜΚΟ, δήμων, πολιτικών νεολαιών και νεανικών πρωτοβουλιών Παρόντες στην εκδήλωση ήταν επίσης,  η πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Θεσσαλονίκης Μαρία Πασχαλίδου, η επικεφαλής του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct ΚΕΔΗΘ Χρυσάνθη Αντωνίου, οι Γιάννης Αντωνιάδης και Κατερίνα Επιτροπάκη από το Γραφείου Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, οι Παναγιώτης Ανανιάδης και Μαρία Συργιάννη από την Περιφέρεια Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, οι Παναγιώτης Τσαραμπουλίδης και Μάριος Τσελώνης από το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης και οι Άννα Αδάμ και Βίκυ Μπάτιου από το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ. Από τον χώρο τον ΑΕΙ συμμετείχαν ο Ανδρέας Τάκης, επίκουρος καθηγητής στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, ο Θεόδωρος Χατζηπαντελής, καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ, η Δήμητρα Κογκίδου, πρόεδρος της Επιτροπής Φύλου και Ισότητας και καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ και η Μαρία Νικοπούλου, ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, περισσότεροι από 130 συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ομάδες, κατέθεσαν σχόλια και  παρατηρήσεις, και συνέβαλλαν στην διαδικασία διαμόρφωσης του κειμένου της εθνικής δεκαετούς στρατηγικής, «Νεολαία  ’17-‘27».

Κλείνοντας την πολύωρη διαδικασία διαβούλευσης, ο Γενικός Γραμματέας υπενθύμισε στους Νέους και στις Νέες που συμμετείχαν ότι δεν έλαβαν μέρος σε μια απλή διαδικασία  διαμόρφωσης των πολιτικών και των δράσεων που απασχολούν μόνο τους ίδιους  αλλά σε μια διαδικασία εξορθολογισμού ενός τομέα της δημόσιας ζωής και που θα επηρεάζει όλες τις περιόδους της ζωής τους που θα ακολουθήσουν και θα βασίζονται στο σημείο έναρξης που βρίσκονται και στο πως αντιμετωπίστηκαν ως νέοι.

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας