05-01-18 Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ΑΤΕΙ Αθήνας

19 09 17agg

05-01-18 Συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο ΑΤΕΙ Αθήνας

Το ΑΤΕΙ Αθήνας επισκέφθηκε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΠΕΘ Γιώργος Αγγελόπουλος και είχε συνάντηση εργασίας με την Πρύτανη Μαρία Βενετίκου και τον Αναπληρωτή Πρύτανη, Παναγιώτη Καλδή.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας