04-01-17 H αλήθεια για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ

mpa3evanakis 400a

04-01-17 H αλήθεια για τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ

Με ψευδείς ισχυρισμούς, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά γεγονότα, οι εκπρόσωποι της ΓΣΕΕ, της ΑΔΕΔΥ στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ προσπαθούν να αντιστρέψουν την πραγματικότητα σχετικά με τον κανονισμό λειτουργίας του Οργανισμού.

Για πρώτη φορά στην ιστορία του ΕΟΠΠΕΠ θεσμοθετήθηκε κανονισμός λειτουργίας, όπως προβλέπεται στον ιδρυτικό του νόμο 4115/2013. Για πρώτη φορά τίθενται κανόνες, με βάση τους οποίους θα πραγματοποιούνται όλες οι λειτουργίες του ΕΟΠΠΕΠ. Το γεγονός αυτό από μόνο του αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τον ΕΟΠΠΕΠ, ικανή για να αλλάξει σελίδα ο Οργανισμός και να βελτιωθεί σημαντικά η λειτουργία του υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Κατανοούμε ότι πολλοί, που είχαν συνηθίσει αλλιώς, ενοχλούνται από αυτή την εξέλιξη.

Ο κανονισμός καταρτίστηκε όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Υπήρξαν προτάσεις από το ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, οι οποίες στάλθηκαν, όπως προβλέπεται, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στη συνεδρίαση του ΔΣ με αριθ. 275/ 28-07-2017, κατά την οποία ολοκληρώθηκε η πρότασή του για τον κανονισμό λειτουργίας και αποφασίστηκε η υποβολή του στο ΥΠΠΕΘ, τα μέλη του ΔΣ που σήμερα διαμαρτύρονται επέλεξαν, δυστυχώς, να αποχωρήσουν, όπως άλλωστε συνηθίζουν να κάνουν σε πολλές συνεδριάσεις τον τελευταίο καιρό. Η προσπάθειά τους να τορπιλίσουν τη διαδικασία απέτυχε, καθώς η συνεδρίαση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά.

Ο κανονισμός λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ εκδόθηκε, όπως προβλέπεται, με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού, μετά από πρόταση του ΔΣ. Κανένα «διοικητικό πραξικόπημα» δεν συνετελέσθη, όπως ισχυρίζονται οι εκπρόσωποι των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Η δε σύγκριση των ασκούμενων πολιτικών από την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας με τις πολιτικές των προηγούμενων κυβερνήσεων, ιδιαίτερα στους πολύπαθους τομείς της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της δια βίου μάθησης, είναι πραγματικά προκλητική, καθώς όλοι γνωρίζουν το βίο και την πολιτεία των προηγούμενων κυβερνήσεων και σε αυτό τον τομέα την περίοδο 2009-2014.

Το μεγάλο όμως ψέμα των κ.κ. Κουρουτού, Ντριβαλά και Χριστόπουλου είναι ότι αναφέρουν πως με τη θεσμοθέτηση κανονισμού λειτουργίας του ΕΟΠΠΕΠ έχουμε, δήθεν, στόχο «την αποβολή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων από το ΔΣ του Οργανισμού»! Όπως όλοι γνωρίζουν η συμμετοχή των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων προβλέπεται με νόμο (ν.4115/2013) και ο νόμος δεν αλλάζει με υπουργική απόφαση. Πολύ περισσότερο που, όπως έχει δηλωθεί επανειλημμένα, η πολιτική βούληση της σημερινής ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ είναι η συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων σε διάφορα όργανα και επιτροπές διαλόγου (ΕΣΕΚΑΑΔ, Συντονιστικό Όργανο για τη Μαθητεία κ.ά.) ή σε ΔΣ οργανισμών (όπως στον ΕΟΠΠΕΠ), όπου αυτό απαιτείται.

Δεν υπάρχει κανένα άρθρο του κανονισμού του ΕΟΠΠΕΠ, με το οποίο να αποπέμπονται οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων από το ΔΣ του Οργανισμού ή να τροποποιείται ο ρόλος τους. Σε καμιά περίπτωση, λοιπόν, δεν αλλάζει με τον κανονισμό η σύνθεση του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, στο οποίο συμμετέχουν θεσμικά και οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων, όπως προβλέπει ο νόμος.

Είναι, επομένως, παντελώς ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται. Είναι φυσικά αυτονόητο ότι για όλα τα μέλη του ΔΣ ισχύουν τα προβλεπόμενα ασυμβίβαστα. Ο κανονισμός αντιμετωπίζει όλα τα μέλη του ΔΣ ισότιμα, χωρίς προνομιακή ή δυσμενή μεταχείριση κανενός. Αν σε αυτό το σημείο εστιάζεται η κριτική των συγκεκριμένων κυρίων, θα ήταν τίμιο να το έλεγαν δημόσια και καθαρά. Ότι επιθυμούν, δηλαδή, να μην ισχύουν για ορισμένα μέλη του ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ, τα όποια κωλύματα ισχύουν για τα υπόλοιπα μέλη του. Ότι, δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν μέλη του ΔΣ πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Και σε αυτό το θέμα θα ήταν χρήσιμο να γνωρίζαμε την άποψη των δύο συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Οι εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων στο ΔΣ του ΕΟΠΠΕΠ είναι ισότιμοι με όλα τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ. Μέλημα όλων των μελών πρέπει να είναι η αμερόληπτη άσκηση των καθηκόντων τους και η όσο το δυνατόν καλύτερη λειτουργία του Οργανισμού και φυσικά όχι η υπονόμευσή του, ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη φάση, όπου μέσα από τις προσπάθειες των τριών τελευταίων χρόνων ανοίγεται η προοπτική μια νέας σελίδας στον Οργανισμό.

Ας το κατανοήσουν όλοι. Ο ΕΟΠΠΕΠ θα λειτουργεί με κριτήρια το δημόσιο συμφέρον και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Όσοι επιχειρούν να υπονομεύσουν τη λειτουργία του, όσοι ονειρεύονται πρακτικές του παρελθόντος ματαιοπονούν. Η εξυγίανση του Οργανισμού που σταδιακά υλοποιείται την τελευταία τριετία θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας