ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Ο Σύλλογος των Καθηγητών, οι μαθητές του Σχολείου μας και ο Διευθυντής, εκφράζουμε τις εγκάρδιες μας  ευχαριστίες  για την δωρεάν προσφορά του Ομίλου Φθιωτών Λογοτεχνών και Συγγραφέων σε βιβλία για τον εμπλουτισμό της Σχολικής μας Βιβλιοθήκης!

Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου