Δωρεάν εξοπλισμός STEM σε σχολεία μέσω της δράσης eTwinning!

Για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης #eTwinning υλοποιεί τη δράση #STEM.
Μέσω της δράσης θα επιλεχθούν 88 σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα: 23 νηπιαγωγεία, 25 δημοτικά, 19 γυμνάσια και 21 λύκεια της ελληνικής επικράτειας.
ΠΡΟΣΟΧΗ στην καταληκτική ημερομηνία!!!

Λεπτομέρειες:
http://www.etwinning.gr/news/2016-02-29-10-13-24/828-stem-2