Εξεταστικά Κέντρα ΚΠΓ

ΘΕΜΑ: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

Σας αποστέλλουμε τον πίνακα με τα εξεταστικά κέντρα ΚΠγ Δεκεμβρίου 2017, όπως ανακοινώθηκαν με το από 12-11-2017 Δελτίο τύπου στην ιστοσελίδα του Υπουργείου και παρακαλούμε για την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα σας προς ενημέρωση των  ενδιαφερομένων.

kpg_exetastika_kentra_12_17