22-11-17 Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

rsz baxevanakis valchef educ c 20112017

22-11-17 Ο Υφυπουργός Παιδείας Δημήτρης Μπαξεβανάκης στο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο Συμβούλιο των Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης, στις 20-21 Νοεμβρίου 2017, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη συζήτηση με θέμα “The future of skills and the changing role of vocational education and training”. Στο Συμβούλιο, που συνεδρίασε τη Δευτέρα 20-11-2017 στις Βρυξέλλες, ο Υφυπουργός παρουσίασε τις θέσεις της Ελλάδας και τη σοβαρή προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ). Στο γεύμα εργασίας που προηγήθηκε, με θέμα «Best practices and supporting activities that link learning with real life experience», ο Υφυπουργός παρουσίασε πλευρές του προγράμματος «Μια νέα αρχή για τα ΕΠΑΛ», που υλοποιείται ήδη πιλοτικά σε εννέα ΕΠΑΛ και προγραμματίζεται η γενική εφαρμογή του το επόμενο σχολικό έτος.

Στην τρίλεπτη τοποθέτησή του στον τομέα της Παιδείας ο κ. Μπαξεβανάκης επισήμανε το διττό ρόλο που επιτελεί η ΕΕΚ σε επαγγελματικό και κοινωνικό επίπεδο. Ως προς τον επαγγελματικό ρόλο αφορά αναφέρθηκε στην προετοιμασία των αποφοίτων ώστε να εισέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα και παράλληλα να συμβάλουν στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος, στόχος που συνδέεται άμεσα με την εθνική προσπάθεια της χώρας για παραγωγική ανασυγκρότηση, θέτοντας στο επίκεντρο τη γνώση και την εργασία. Αναφορικά με τον κοινωνικό ρόλο επισήμανε την προσπάθεια που επιτελείται να αξιοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της ΕΕΚ για να περιοριστούν οι κοινωνικές και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικές ανισότητες και να δημιουργηθεί για τους απόφοιτους της ΕΕΚ ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με τη δημιουργική συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ακολουθούν οι δυο παρεμβάσεις του Υφυπουργού Δημήτρη Μπαξεβανάκη:

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Προτεραιότητα για την Ελλάδα η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού συστήματος της Ελλάδας και η συνολική αναβάθμισή της αποτελεί προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής μας. Η προτεραιότητα αυτή πηγάζει από το διττό της ρόλο, τον επαγγελματικό και τον κοινωνικό.

Ο επαγγελματικός ρόλος αφορά την προετοιμασία των αποφοίτων για να εισέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα και παράλληλα να συμβάλουν στη βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και συνδέεται άμεσα με την εθνική προσπάθεια της χώρας για παραγωγική ανασυγκρότηση, με επίκεντρο τη γνώση και την εργασία.

Ο κοινωνικός ρόλος αφορά την προετοιμασία των αποφοίτων για τη ζωή. Παράλληλα, επιχειρεί να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά της ΕΕΚ για να περιορίσει τη μετατροπή των κοινωνικών ανισοτήτων σε εκπαιδευτικές, φαινόμενο που προέρχεται από αδυναμίες προηγούμενων βαθμίδων της εκπαίδευσης. Έχει, επίσης, στόχο να δημιουργήσει ένα ελκυστικό εκπαιδευτικό περιβάλλον με τη δημιουργική συμμετοχή όλων των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Γι’ αυτό τον σκοπό υλοποιούμε, με συγχρηματοδότηση της ΕΕ, μία δέσμη δράσεων στην Α’ τάξη των ΕΠΑΛ, για τη θεραπεία σοβαρών αδυναμιών της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Περιλαμβάνουν τη μαθησιακή και ψυχολογική στήριξη των μαθητών με στόχο την αναστροφή των χαμηλών προσδοκιών που έχουν από τον εαυτό τους, το άνοιγμα των σχολείων στην τοπική κοινωνία και την υποστήριξη των καθηγητών.

Η σταδιακή εφαρμογή του θεσμού της μαθητείας αποτελεί βασική μας κατεύθυνση και μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ και μία εναλλακτική διαδρομή των αποφοίτων της στο πλαίσιο της αναβάθμισης των επαγγελματικών τους προσόντων. Για την επίτευξη των σκοπών μας, ενσωματώσαμε στον σχεδιασμό της μαθητείας σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά.

Η μαθητεία απευθύνεται σε ενηλίκους με στόχο α) την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων και β) την ωριμότητα για τις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης. Διεξάγεται με βάση Πρόγραμμα Σπουδών που αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της τόσο στο σχολείο όσο και στον χώρο εργασίας. Προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση με στόχο την ομαλή μετάβαση των αποφοίτων από την εκπαίδευση στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων, καθώς και την απόκτηση από τους εργοδότες συνείδησης δέσμευσης στην εκπαίδευση των μαθητευομένων.

Ενώ δεν προβλέπουμε αλλαγές στην οργάνωση των συστημάτων εκπαίδευσης, θεωρούμε ότι η συνεργασία των διαφορετικών βαθμίδων εκπαίδευσης πρέπει να ενισχυθεί. Ενισχύουμε την κινητικότητα των αποφοίτων, ώστε να μην υπάρχουν εκπαιδευτικοί φραγμοί στην εξέλιξή τους. Σχεδιάζουμε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών δομών με καινοτόμες επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα, ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σχηματίζοντας «συμπράξεις γνώσης», ενώ θεσμοθετήσαμε ήδη τη δυνατότητα των ΑΕΙ να ιδρύουν δομές επαγγελματικής κατάρτισης διετούς διάρκειας.

Τέλος, θέλουμε να τονίσουμε τη σημασία της ανταλλαγής εμπειριών, καλών πρακτικών και της κριτικής για την ΕΕΚ. Σημειώνουμε ότι 173.000 Έλληνες έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα Erasmus μεταξύ 1987 και 2017. Παρόμοια προγράμματα και δράσεις για την ενημέρωση, την ανταλλαγή απόψεων και τη συμμετοχική λήψη αποφάσεων για την ΕΕΚ, μπορούν να ενισχύσουν τον εκσυγχρονισμό της. Από την ανατροφοδότηση που λαμβάνουμε από μαθητές και σπουδαστές που έχουν συμμετάσχει, βλέπουμε ότι είναι χρήσιμα για την υιοθέτηση καλών πρακτικών και στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟ ΓΕΥΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

A new start for Vocational Schools

Dear colleagues,

In order to improve the public opinion society has held till now about vocational schools, we implement, among other actions, the program “A new start for Vocational Schools”. This project already runs, in a pilot phase, for first grade students in nine Vocational Secondary Schools.

The aim of the program is to enhance school as a community and further create a link with local society. Through various activities that offer the opportunity for students to improve their self- esteem and become more extroverted. By enhancing creativity, innovation and social responsibility these activities contribute to the formation of a positive image concerning Vocational Schools.

Indicative actions of the project plan are the following:

  1. Outward-looking activities (presentation of students’ works, cultural activities and collaboration with other cultural or social institutions)
  2. Activation – Motivation of actors, directors, artists or experienced technicians or volunteers
  3. Active involvement of the parents
  4. Encouragement of students’ initiatives
  5. Actions which aim at the familiarization of students with the procedures of local community and labour market

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας