07-11-17 Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα

 Genikos 1.jpg 550 400

07-11-17 Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα

Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ  υλοποιεί  την Πρόταση “Greece Exploring Advanced Recognition in Ηigher Εducation (GEAR)” –ΕΑCΕΑ 49/2015, η οποία κρίθηκε επιλέξιμη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα (GEAR–577798-EPP-1-2016-1-ELEPPKA3-BOLOGNA), περιλαμβάνει μια σειρά δράσεων και θα ολοκληρωθεί στις 31-05-2018. Έχει στόχο να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα και τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και να συνεισφέρει στην απλούστευσή τους με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Συγκεκριμένα: των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ., την ΑΔΙΠ, το ΙΚΥ, το ΔΟΑΤΑΠ, το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ καθώς και τους φοιτητές που έχουν συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του GEAR έχουν διεξαχθεί επτά επιτόπια εργαστήρια με θέμα «Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» σε AEI της χώρας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Π.Θ., Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) και στο ΥΠ.Π.Ε.Θ .

Το έβδομο επιτόπιο εργαστήριο (in-situ workshop) πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, τη Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017.Στο εργαστήριο συμμετείχαν τόσο στελέχη του ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ., της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Αθήνας, της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, της ΑΣΠΑΙΤΕ, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του ΕΚΠΑ, του ΕΜΠ, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθήνας, του Πάντειου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Πειραιά, του ΤΕΙ Αθήνας, του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, όσο και φοιτητές που είχαν συμμετάσχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+.

Κύριος στόχος του επιτόπιου εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν τόσο τα ευρήματα της έρευνας, αναφορικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας των φοιτητών και του προσωπικού και ο τρόπος προώθησής τους, όσο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης ομοτίμων «Peer Learning Activity (PLA) on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» που διεξήχθη στην Αθήνα στις 26 και 27 Απριλίου 2017. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δόθηκε επίσης στους συμμετέχοντες η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς, σχετικά με τα θέματα της κινητικότητας, της αναγνώρισης σπουδών και της διεθνοποίησης των ΑΕΙ, συμβάλλοντας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας