Δημοσιεύθηκαν σε Φ.Ε.Κ. τα νέα Προγράμματα Σπουδών του ΙΕΠ για το Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας

Τα Προγράμματα Σπουδών, που εγκρίθηκαν με την Πράξη 36/14-9-2017 του Δ.Σ. του ΙΕΠ και δημοσιεύθηκαν στο Φ.Ε.Κ. 3820/τ.Β’/31-10-2017, αφορούν στις εξής ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας:

1) Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
2) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
3) Γραφικών Τεχνών
4) Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
5) Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
6) Βοηθός Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων
7) Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
8) Αισθητικής Τέχνης
9) Βοηθός Φυσικοθεραπευτή

[Το Φ.Ε.Κ. 3820/τ.Β’/31-10-2017 σε pdf]