ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΥΚΕΙΟΥ 2017-2018

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 – ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 – ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

 Ενδεικτικό υποστηρικτικό υλικό
YΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι: Σχέδιο για την προετοιμασία εκπόνησης Δημιουργικής Εργασίας

.docx     .pdf

YΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Σχέδιο για την εκπόνηση Δημιουργικής Εργασίας

.docx    .pdf

Παραδείγματα Υποδείγματος Ι Παραδείγματα Υποδείγματος ΙΙ
1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ) 1. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ)
2. Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Β΄ Λυκείου (ΑΝΤΙΓΟΝΗ)
3. Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄ Λυκείου
4. Χημεία, Β΄ Λυκείου
5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό) 5. Μαθηματικά και Φυσική Αγωγή, Β΄ Λυκείου (συνδυαστικό)
6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α’ Λυκείου  6. Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων, Α΄ Λυκείου
7. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου
8. Θρησκευτικά, Β’ Λυκείου
9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Α΄Λυκείου (συνδυαστικό)  9. Καλλιτεχνική Παιδεία (Στοιχεία Θεατρολογίας) και Νέα Ελληνική Γλώσσα, Β΄Λυκείου (συνδυαστικό)
10. Καλλιτεχνική Παιδεία, Εικαστικά Α΄Λυκείου
11. Χημεία Β’ Λυκείου – Νανοϋλικά 11. Χημεία Β’ Λυκείου – Νανοϋλικά
 Ενδεικτικό ψηφιακό υλικό (Ενδεικτικές διευθύνσεις διαδικτύου που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή   και διαμόρφωση υποστηρικτικού υλικού κατά την εκπόνηση των Δημιουργικών Εργασιών του Λυκείου).