26-10-17 Ημερίδα ενημέρωσης για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

ΜΝΑΕ1.JPG 551 400

26-10-17 Ημερίδα ενημέρωσης για την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος   «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.»

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», την οποία διοργάνωσε το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της  πιλοτικής εφαρμογής της Δράσης (7, 8, 9).10.4.1.06.02: «Δράσεις υποστήριξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Κατάρτισης και Μαθητείας _ Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», Παρέμβαση: «Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑΛ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευσης και Δια Βίου  Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Η ημερίδα υλοποιήθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε  για την υποστήριξη της πιλοτικής εφαρμογής του προγράμματος και την προετοιμασία της φάσης διεύρυνσης  της δράσης «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ.», με σκοπό την ενημέρωση των στελεχών εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών των σχολικών μονάδων  που εμπλέκονται στο πρόγραμμα, για τη σκοπιμότητα και τα οφέλη από την  υλοποίηση του προγράμματος, ώστε να συμβάλλουν στη διαμόρφωση των δράσεων από κοινού με την Επιστημονική Επιτροπή.

Την έναρξη της ημερίδας κήρυξε ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Μπαξεβανάκης Δημήτριος ο οποίος αναφέρθηκε αρχικά στον στρατηγικό σχεδιασμό για την επαγγελματική εκπαίδευση και στις δράσεις που προβλέπονται γι αυτό τον σκοπό, δηλαδή την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε πoλλαπλά επίπεδα (αλλαγές δομής και προγραμμάτων, λειτουργία του μεταλυκειακού έτους-τάξη μαθητείας για τους απόφοιτους των ΕΠΑΛ, διεύρυνση πρόσβασης στην τριτοβάθμιας εκπαίδευση) με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε αυτά και τη βελτίωση της εικόνας της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην κοινωνία και τους μαθητές και τις μαθήτριες.

«Μία από τις σημαντικότερες αυτές  δράσεις αποτελεί το πρόγραμμα – Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παρεμβάσεις στήριξης των μαθητών των ΕΠΑΛ σε γνωστικό επίπεδο, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών,  σε ψυχοκοινωνικό επίπεδο, με στήριξη από ψυχολόγους και συμβούλους καθηγητές, με σχέδια δράσης που θα υλοποιούν οι μαθητές, με δίκτυα υποστήριξης και με εξοπλισμό σχολείων για τηλεδιασκέψεις», είπε ο Υφυπουργός.

Αμέσως μετά η πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής του προγράμματος κ. Ειρ. Τουντασάκη επεσήμανε βασικές κοινωνικές διατάσεις των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η επαγγελματική εκπαίδευση και αναφέρθηκε στο πως μπορεί να συμβάλει αυτό το πρόγραμμα στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.

Στη συνέχεια, ο κ. Θαν. Κονταξής, Σχολικός Σύμβουλος και μέλος της επιστημονικής επιτροπής, παρουσίασε αναλυτικά τις παρεμβάσεις που διατρέχουν το πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ.

Με τη σειρά τους μίλησαν μέλη της επιστημονικής επιτροπής και παρουσίασαν είτε τις εμπειρίες τους από την εμπλοκή τους σε παρόμοιες δράσεις, όπως η Σχολική Σύμβουλος κ. Σιγανού και ο τ. Σχολικός Σύμβουλος κ. Νικολάου, μέλη της επιστημονικής επιτροπής,  που μετέφεραν την εμπειρία της από τον θεσμό του Συμβούλου Καθηγητή,

Οι Σύμβουλοι του Ι.Ε.Π και μέλη της επιστημονικής επιτροπής Ελ. Βεκρής και Αθ. Στράντζαλος, ΠΕ02 και ΠΕ03 αντίστοιχα, παρουσίασαν τις αρχές και τον τρόπο υλοποίησης της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας.

Τέλος, οι ψυχολόγοι και μέλη της επιστημονικής επιτροπής Μαρίνα Δεδούλη και ‘Αννα Λαμπίδη μίλησαν για τις δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης και το πώς αυτές θα υλοποιηθούν στα πιλοτικά σχολεία.

Την ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους, ο Διευθυντής Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Αττικής κ. Χαρ. Λόντος, Διευθυντές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, Διευθυντές σχολικών μονάδων, καθώς και εκπαιδευτικοί.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με ανοιχτή συζήτηση των μελών της επιστημονικής επιτροπής και των παρευρισκομένων  στελεχών εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών. Η συζήτηση συνέβαλε δημιουργικά στην ημερίδα με την εμπειρία και τους προβληματισμούς που ακούστηκαν.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας