23-10-17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη Φορέων στο Πρόγραμμα «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» ως Φορέων υλοποίησης.

23-10-17 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη Φορέων στο  Πρόγραμμα «ΤΡΙΠΤΟΛΕΜΟΣ» ως Φορέων υλοποίησης.

Ξεκίνησε το Πρόγραμμα «Τριπτόλεμος» της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς με την υποβολή αιτήσεων  εκδήλωσης ενδιαφέροντος των Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου,  τα οποία καλύπτουν τις σχετικές προϋποθέσεις στο πλαίσιο του ΦΕΚ 1218/Β΄/06.04.2017 προκειμένου να συμμετέχουν στο Πρόγραμμα ως Φορείς υλοποίησης.

Το  πρόγραμμα της Δ/νσης Νέας Γενιάς με τίτλο «Τριπτόλεμος» εντάσσεται στο πλαίσιο των κεντρικών αξόνων πολιτικής της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.Ν.Γ για την προώθηση του δικαιώματος της απασχόλησης των νέων στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, την αποκεντρωμένη πολιτική για τη νεολαία και τις οριζόντιες συνεργασίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με  Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και άλλα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Με την πρωτοβουλία αυτή η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς έχει στόχο αφενός να αναδείξει τις προοπτικές για την προώθηση της απασχόλησης των νέων της χώρας μας στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, αλλά κυρίως να παρουσιάσει, μέσω ενός συνόλου εκπαιδευτικών δράσεων, σε νέες και νέους ηλικίας έως και 40 ετών, κατά προτεραιότητα ανέργους, οι οποίοι επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στον πρωτογενή τομέα της παραγωγής, τις βασικές προϋποθέσεις αλλά και τις πραγματικές συνθήκες άσκησης του αγροτικού επαγγέλματος.  

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας