20-10-17 Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους Έλληνες Ευρωβουλευτές για τα ελληνικά σχολεία εξωτερικού και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

yp 16b 400

20-10-17 Απάντηση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στους Έλληνες Ευρωβουλευτές για τα ελληνικά σχολεία εξωτερικού και τα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Απαντώντας σε επιστολή των Ελλήνων Ευρωβουλευτών σχετικά με τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία του εξωτερικού, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αναφέρει:

Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΕΘ εφαρμόζοντας το ν. 4415/2016 ΦΕΚ παράτεινε τις αποσπάσεις των εκπαιδευτικών οι οποίοι πληρούσαν τις προϋποθέσεις του άρθρου 26 του συγκεκριμένου νόμου.

Η τροποποίηση με τον νόμο 4485/2017 πραγματοποιήθηκε το καλοκαίρι, προκειμένου να γίνουν οι αποσπάσεις εκπαιδευτικών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία με απαραίτητη προϋπόθεση τη γνώση δύο γλωσσών κατόπιν ευρωπαϊκού κανονισμού. Συνεπώς, η τροποποίηση του νόμου έγινε για τις αποσπάσεις στα Ευρωπαϊκά Σχολεία και όχι για τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού.

Ως προς το ζήτημα του επιπέδου γλωσσομάθειας των διδασκόντων, σημειώνουμε:

  1. Οι εκπαιδευτικοί με επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 αποσπώνται στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού για τουλάχιστον μια τριετία ή το ανώτερο πενταετία
  2. Οι εκπαιδευτικοί με επίπεδο γλωσσομάθειας Γ1 λαμβάνουν κατ’ έτος παράταση απόσπασης έως τη συνταξιοδότησή τους, καλύπτοντας ανάγκες των σχολείων, ειδικότερα κατά τη διαδικασία της σταδιακής μετατροπής τους σε δίγλωσσα. Επομένως, ο εκπαιδευτικός που υπηρετεί με παράταση υπό αυτό το καθεστώς, θα υπηρετεί στη σχολική μονάδα τοποθέτησής του και ενδεχομένως λόγω της γλωσσομάθειάς του θα μπορεί να αναλάβει καθήκοντα Διευθυντή της εν λόγω σχολικής μονάδας.

Ενώ οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είχαν ξεκινήσει τις ενέργειές τους για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων απόσπασης, μας επιδόθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της Πρόσκλησης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και προσωρινή διαταγή 28 αιτούντων εκπαιδευτικών, οι οποίοι ζητούσαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας να διατάξει την παραμονή τους στην αλλοδαπή.

Μέχρι την έκδοση της προσωρινής διαταγής, το Υπουργείο αδυνατούσε να προχωρήσει στις αποσπάσεις νέων εκπαιδευτικών, γεγονός το οποίο επέτεινε την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσπασης εκπαιδευτικών με αποτέλεσμα η κύρωση των πινάκων να πραγματοποιηθεί στις 29.8.2017, ημερομηνία η οποία κρίνεται, ήδη, ότι είναι εκτός χρονοδιαγράμματος για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διαδικασίας απόσπασης και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στα υφιστάμενα κενά.

Επομένως, το πρόβλημα δημιούργησαν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι δεν επιθυμούν να εφαρμοστεί ο εν λόγω νόμος, προκειμένου να παραμείνουν εκβιαστικά, στην αλλοδαπή.

Προφανώς δεν ήταν ποτέ επιθυμία του Υπουργού να δυσφημιστούν τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, αλλά αντίθετα να βοηθήσει στην πλήρωση των κενών, σύμφωνα όμως με τα όσα ορίζει ο νόμος που ψήφισε το Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Για τις νέες αποσπάσεις απαιτείται μετά την κύρωση των πινάκων:

α)  η αποστολή υπεύθυνης δήλωσης από τον προς απόσπαση εκπαιδευτικό αναφορικά με τα έξοδα πρώτης μετάβασης του ιδίου και των προστατευόμενων μελών της οικογενείας του

β) η δέσμευση του ανωτέρω ποσού κατ’ εφαρμογή του ΠΔ 80/2016 του Υπουργείου Οικονομικών και δεδομένου ότι η ανάληψη υποχρέωσης πρέπει να προηγείται της δαπάνης και η απόφαση αυτή να αναγράφεται στο προοίμιο μίας έκαστης των αποφάσεων απόσπασης

γ) η έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών προκειμένου να αποδεσμευτούν τα εν λόγω ποσά και

δ) η έκδοση Υπουργικής Απόφασης απόσπασης του εκπαιδευτικού πριν ακόμα ταξιδέψει.

Στην παρούσα χρονική περίοδο αναφέρουμε ότι για τις περιοχές ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης Μονάχου (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Νυρεμβέργης, Φρανκφούρτης και Στουτγάρδης) και Βερολίνου (συμπεριλαμβανομένων των περιοχών Ανοβέρου, Ντίσελντορφ, Μπίλεφελντ, Ντόρτμουντ, Βούπερταλ και Κολωνίας), περιοχές όπου υφίσταται και λειτουργεί η συντριπτική πλειοψηφία των αμιγώς ελληνικών Δημοτικών Σχολείων-Γυμνασίων-Λυκείων παγκοσμίως, έχει υπογραφεί ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό των Υπουργικών Αποφάσεων και εκτιμάται ότι η διαδικασία θα ολοκληρωθεί έως τις 27-10-2017.

Τέλος, ως προς τα παιδιά των ομογενών τα οποία ήταν υποψήφια στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, διαγωνίστηκαν σε διαφορετικά θέματα από αυτά που διαγωνίστηκαν οι μαθητές των σχολείων της ημεδαπής κατά τις επαναληπτικές εξετάσεις. Επιπλέον, υπάρχει ειδικό ποσοστό για τα παιδιά των ομογενών και ειδικά για τα παιδιά των αποσπασμένων στο εξωτερικό, τα οποία με δύο μόνο χρόνια στις τελευταίες τάξεις του Λυκείου επωφελούνται αυτού του ειδικού ποσοστού εισαγωγής στα ελληνικά Α.Ε.Ι.

Ως γνωστόν, ο νόμος δεν επιτρέπει τις μετεγγραφές από Α.Ε.Ι. άλλων χωρών στην ημεδαπή. Δικαίωμα μετεγγραφής έχουν μόνο οι φοιτητές που φοιτούν στα ελληνικά Πανεπιστήμια.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας