ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΝΩΣΗΣ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών»
Σχετ.: Τα με αρ. πρωτ. εισ. ΥΠ.Π.Ε.Θ. 164967/03-10-2017 και 170324/11-10-2017 έγγραφα

Σας γνωστοποιούμε ότι το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD
υλοποιεί για το σχολικό έτος 2017-2018 το πρόγραμμα «Εισαγωγή στα Ψηφιακά Εργαλεία Γνώσης. Η Ψηφιακή Βιβλιοθήκη του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών».
Το πρόγραμμα μπορούν να παρακολουθήσουν μαθητές/τριες Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και η
συμμετοχή σε αυτό είναι δωρεάν. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος πραγματοποιείται  παρουσίαση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης του Κέντρου με σκοπό την εισαγωγή των μαθητών/τριών στην Ψηφιακή Τεχνολογία και τις μεθόδους με τις οποίες αξιοποιείται από πανεπιστήμια όπως το Harvard για τη διάδοση της γνώσης.
Οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες πρέπει να υποβάλουν αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά στον
σύνδεσμο: chs.harvard.edu/dlp και για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου HARVARD στα τηλ.: 2752047030, 27520247040, Υπεύθυνη κ. Ματίνα Γκόγκα.

Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των μαθητών/τριών θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία.