04-10-17 Τροπολογία για το μισθολόγιο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΕΙ

21 06 16 metatakseis1

04-10-17 Τροπολογία για το μισθολόγιο των μελών ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΕΔΙΠ των ΑΕΙ

Το έγγραφο σε μορφή pdf

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας