28-09-17 Συναντήσεις Γαβρόγλου με εργαζομένους των ΓΑΚ και της Εθνικής Βιβλιοθήκης

28 niarxos

28-09-17 Συναντήσεις Γαβρόγλου με εργαζομένους των ΓΑΚ και της Εθνικής Βιβλιοθήκης

O Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου δέχτηκε τα πρωτοβάθμια σωματεία των εργαζομένων στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΣΕΓΑΚ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΣΥΕΒΕ). Η συζήτηση κινήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας και ο Υπουργός έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ευαισθησία για τα ζητήματα που τέθηκαν από τα δυο Σωματεία.

Τα Σωματεία παρουσίασαν όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι των διάφορων κλάδων, αλλά και τα θέματα των φορέων που επηρεάζουν τη λειτουργία τους και τις συνθήκες εργασίας.

Η επίλυση ορισμένων θεμάτων δρομολογήθηκε άμεσα, ενώ για κάποια άλλα προγραμματίστηκαν επόμενες συναντήσεις στο μήνα Οκτώβριο για τη διευθέτηση τους. 

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας