27-09-17 Χαιρετισμός του Υφυπουργού Παιδείας Μπαξεβανάκη Δημήτρη στο Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

rsz 2photo kanep gsee

27-09-17 Χαιρετισμός του Υφυπουργού Παιδείας Μπαξεβανάκη Δημήτρη στο Συνέδριο ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ για την Επαγγελματική Εκπαίδευση

Στο Συνέδριο του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ με θέμα «Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση: Συμμαχία για την Παιδεία, την Εργασία, την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή», το οποίο  πραγματοποιήθηκε σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, χαιρέτισε  ο Υφυπουργός Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Δημήτρης Μπαξεβανάκης. Τον Υφυπουργό συνόδευε ο κ. Θέμης Κοτσιφάκης, Διευθυντής του Γραφείου Υφυπουργού με εισήγηση που αφορά στις θεσμικές αλλαγές που προωθεί το Υπουργείο Παιδείας για την αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι η παγκόσμιας εμβέλειας οικονομική κρίση, η οποία αναπόφευκτα  επηρεάζει τους δείκτες ανάπτυξης και απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα μέσα από κατάλληλες εκπαιδευτικές πολιτικές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια του Υπουργείου Παιδείας να αναβαθμίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) και έτσι να συμβάλει ενεργά στην καταπολέμηση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Ακολουθώντας το μοντέλο της ολιστικής προσέγγισης η ΕΕΚ επιτελεί ένα διττό, επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο. Επαγγελματικό, καθώς προετοιμάζει τους απόφοιτους για να εισέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα και να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και Κοινωνικό, καθώς περιορίζει τις κοινωνικές ανισότητες και  ενισχύει τη διασύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά Εργασίας και την κοινωνία.

Συγκεκριμένα, ο κ. Μπαξεβανάκης αναφέρθηκε στις θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει για τα Επαγγελματικά Λύκεια με την αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών, τη διεύρυνση πρόσβασης των αποφοίτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ και την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού Έτους- Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Ως προς τις αλλαγές που αφορούν στα Δημόσια ΙΕΚ αναφέρθηκε στη δέσμευση σημαντικών κονδυλίων για την αναβάθμιση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού, στην εφαρμογή της Μαθητείας σε συγκεκριμένες ειδικότητες, στον εκσυγχρονισμό των οδηγών σπουδών σε όλες τις ειδικότητες και στη διενέργεια των εξετάσεων πιστοποίησης.

Καταλήγοντας, ο Υφυπουργός επισήμανε την ανάγκη συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς, αναπτυξιακούς εκπροσώπους της περιφέρειας και άλλους κοινωνικούς φορείς.

 

ΟΜΙΛΙΑ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι

Είναι χαρά μου που παρευρίσκομαι στη σημερινή σας εκδήλωση, την οποία χαιρετίζω καθώς αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία να συνομιλήσουν και να συνεργαστούν εκπρόσωποι υπουργείων, ινστιτούτων εργασίας, συνομοσπονδιών, κοινωνικών εταίρων και εμπειρογνωμόνων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Η πρωτοβουλία του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ για τη σημερινή συνδιάσκεψη συναντά τις ενέργειές μας στο Υπουργείο Παιδείας για συνολική ανάδειξη του εκπαιδευτικού και κοινωνικού ρόλου που παίζει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση σε σχέση με τις σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες της αγοράς εργασίας. Αναβαθμίζοντας την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, ειδικά σε εποχές οικονομικής αστάθειας, η παρεχόμενη Παιδεία συμβάλλει ενεργά στην καταπολέμηση της ανεργίας, την αύξηση της απασχόλησης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Είναι, δυστυχώς, γεγονός το πως η παγκόσμιας εμβέλειας οικονομική κρίση επηρεάζει την ελληνική αγορά εργασίας και συνεπακόλουθα οδηγεί σε χαμηλούς δείκτες ανάπτυξης και σε αδυναμία του συστήματος να απασχολήσει μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό. Η δυσπραγία αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλες αντισταθμιστικές πολιτικές που εφαρμόζουν ολιστικά συστήματα διάγνωσης και εκπαίδευσης. Κι είναι αυτό ακριβώς στο οποίο στοχεύουμε στο Υπουργείο Παιδείας προάγοντας εκπαιδευτικές πολιτικές, οι οποίες ενδυναμώνουν τους νέους και παρέχουν πολλαπλές εκπαιδευτικές και επαγγελματικές διεξόδους, ώστε να προετοιμάζουν καλύτερα καταρτισμένους πολίτες, να διευρύνουν τις δυνατότητες απασχόλησής τους και να τους καθιστούν ικανούς να προσφέρουν υψηλού επιπέδου εργασία που εκσυγχρονίζει το επάγγελμά τους και κατ’ επέκταση επιδρά θετικά στους δείκτες απασχόλησης και παραγωγικής ανάπτυξης.

Χαρακτηριστικό, επιτυχημένο παράδειγμα εκπαιδευτικής πολιτικής αποτελεί η αναβάθμιση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) για την οποία δουλεύουμε συστηματικά βάσει  Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου που αποβλέπει στη βελτίωση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ακολουθώντας το μοντέλο της ολιστικής προσέγγισης η ΕΕΚ επιτελεί ένα διττό, επαγγελματικό και κοινωνικό ρόλο. Επαγγελματικό, καθώς προετοιμάζει τους απόφοιτους για να εισέλθουν με επιτυχία στο επάγγελμα και να συμβάλουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού και εργασιακού περιβάλλοντος και Κοινωνικό, καθώς περιορίζει τις κοινωνικές ανισότητες και  ενισχύει τη διασύνδεση της ΕΕΚ με την αγορά Εργασίας και την κοινωνία. Ο διττός αυτός ρόλος μετατρέπει την ΕΕΚ σε δυναμικό παράγοντα συνολικού αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώρας και αποκαθιστά στη συνείδηση τόσο εκπαιδευτικών παραγόντων όσο και παραγωγικών δυνάμεων τη σημασία που έχει η μεταφορά γνώσης στην παραγωγική ανασυγκρότηση και ανάπτυξη.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να γίνω λίγο πιο συγκεκριμένος.

  1. Σε επίπεδο συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία, εποπτευόμενους φορείς, αναπτυξιακούς εκπροσώπους της περιφέρειας και άλλους κοινωνικούς φορείς θα ήθελα να αναφερθώ στη δράση λειτουργίας του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών Αγοράς Εργασίας. Η καταγραφή και ανάλυση των δεδομένων οικονομικής ανάπτυξης, των παραγόντων επιχειρηματικής βιωσιμότητας  και των αναγκών αγοράς εργασίας έχουν συμβάλει στον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών, στην προσθήκη νέων ειδικοτήτων και τον εμπλουτισμό των επαγγελματικών περιγραμμάτων, αλλαγές που μπορούν να επιτύχουν τη σύζευξη ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης κατάλληλα  καταρτισμένου δυναμικού.
  2. Σε επίπεδο παρέμβασης στην εκπαιδευτική μονάδα, θα ήθελα να αναφερθώ στις θεσμικές αλλαγές που έχουν γίνει και αφορούν στα Επαγγελματικά Λύκεια και στα ΙΕΚ:

Ως προς τα Επαγγελματικά Λύκεια:

Α)  Σημαντικό βήμα υπήρξε η αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών

ώστε να αποκτήσουν τα Επαγγελματικά Λύκεια μια πιο ελκυστική δομή που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών/-τριών, θα εξασφαλίζει αφενός γενικές γνώσεις και αφετέρου εξειδικευμένες τεχνολογικές και επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση.

Β) Στην προσπάθειά μας να παρέχουμε μεγαλύτερες ακαδημαϊκές και

επαγγελματικές διεξόδους στους αποφοίτους ΕΠΑΛ νομοθετήσαμε τη διεύρυνση

πρόσβασής τους σε Πανεπιστήμια & ΤΕΙ που έδωσε τη δυνατότητα σε πολλούς

αποφοίτους να εισαχθούν σε σχολές υψηλής ζήτησης.

Γ) Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στην εφαρμογή του ‘Μεταλυκειακού  Έτους- Τάξη

Μαθητείας’ που αποτελεί ένα μεγάλο στοίχημα και χαρακτηριστική βέλτιστη

πρακτική διασύνδεσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την

 ελληνική αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα της μαθητείας αποτελεί ένα εκπαιδευτικό μοντέλο που προετοιμάζει

τους αποφοίτους των ΕΠΑ.Λ. για την ομαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, τους

προσφέρει εργασιακή προοπτική, εργασιακή κουλτούρα και εμπειρία. Με τη συμμετοχή ήδη 1200 αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις με τη συμβολή του ΟΑΕΔ, Βιοτεχνικών και Βιομηχανικών Επιμελητήριων και τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων φορέων δημιουργείται μια γέφυρα εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και απασχόλησης. Επιτυγχάνεται, δηλαδή, η ενεργός εμπλοκή όλων στην παραγωγική διαδικασία, η εξάσκηση των μαθητευομένων σε πραγματικές συνθήκες εργασίας και η διασύνδεση της σχολικής γνώσης με τις κοινότητες εργασίας και παραγωγής, δημιουργώντας ένα συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην σχολική μονάδα και τις ανάγκες και απαιτήσεις την τοπικής κοινωνίας. Η εργασιακή αυτή εμπειρία και η υψηλού επιπέδου κατάρτιση στο χώρο εργασίας και σχολείου ολοκληρώνεται με τη δυνατότητα απόκτησης πιστοποιημένου τίτλου σπουδών επιπέδου 5 βάσει του Εθνικού και Ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων, γεγονός που επιδρά θετικά στη μελλοντική επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των νέων και βελτιώνει τους δείκτες τοπικής περιφερειακής ανάπτυξης.

Ήδη το εγχείρημα αυτό έχει γίνει ευρέως αποδεκτό από όλους ενώ φιλοδοξούμε τα επόμενα δύο χρόνια να υπερβούμε τον αριθμό των 8.000 θέσεων μαθητείας και απασχόλησης, με την κινητοποίηση του Δημοσίου, Ευρύτερου Δημοσίου, των Επιμελητήριων, οι οποίοι προσφέρουν στους νέους και τις νέες μας ποιοτικές θέσεις μαθητείας που συντελούν στην ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ως προς τα ΙΕΚ:

Λιγότερο γνωστές στην κοινωνία, αλλά εξίσου σημαντικές με τις προαναφερθείσες, είναι οι ενέργειες που αφορούν την Επαγγελματική Κατάρτιση. Η ενίσχυση των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. δεν αποτελεί απλώς ευθύνη της πολιτείας αλλά ταυτόχρονα κυβερνητική προτεραιότητα, καθώς είναι πλέον ευρέως κατανοητό ότι η πρόσβαση σε δομές κατάρτισης δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ευκολότερη πρόσβαση στον «εργασιακό στίβο» και διευκολύνει την προσαρμογή των σπουδαστών στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας. Τη σημασία που το Υπουργείο Παιδείας δίνει στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. φανερώνουν μεταξύ άλλων η αυξημένη πίστωση για το οικονομικό έτος 2017, η δέσμευση σημαντικών κονδυλίων για την αναβάθμιση του απαραίτητου εργαστηριακού εξοπλισμού, η εφαρμογή της Μαθητείας σε συγκεκριμένες καταρχάς ειδικότητες (με στόχο τη μετέπειτα διεύρυνση του θεσμού), η εξασφάλιση κονδυλίων για νέους, σύγχρονους οδηγούς σπουδών σε όλες τις ειδικότητες και οι πολυσυζητημένες εξετάσεις πιστοποίησης, οι οποίες μετά από πολύ καιρό διεξάγονται για το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων στις αρχές του ερχόμενου μήνα.

Ας σημειωθεί πως για το ερχόμενο εξάμηνο κατάρτισης, πρώτη φορά δίνεται η δυνατότητα σε περίπου 20.000 νέους και νέες να σπουδάσουν στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. και μάλιστα στην 1η τους επιλογή, αφού τα τμήματα που εγκρίνονται στην επικράτεια ξεπερνούν τα 700.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να επισημάνω ότι πέραν των θεσμικών αλλαγών σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας απαιτείται και συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων ώστε να στηρίξουμε πιο δυναμικά την προσπάθεια αναβάθμισης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και διασύνδεσής της με την ελληνική επιχειρηματικότητα.

Με αυτές τις σκέψεις, εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και εκφράζω την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Παιδείας στη συνολική αυτή προσπάθεια.

 

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας