34ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

ΘΕΜΑ: 34ο Συνέδριο Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία διοργανώνει το 34ο Πανελλήνιο
Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας με θέμα: «Πάντα κατ’ αριθμόν γίγνονται».
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στη Λευκάδα στις 3, 4 και 5 Νοεμβρίου 2017 και μπορούν να συμμετάσχουν, εφόσον το επιθυμούν:
1) Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
2) Οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης, κλάδου ΠΕ03.
3) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
4) Οι Διευθυντές των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ03.
5) Ένας (01) εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ03 από κάθε σχολείο των Διευθύνσεων Δ/θμιας
Εκπ/σης Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και Πρέβεζας. Εάν οι ενδιαφερόμενοι από κάθε
σχολείο είναι περισσότεροι του ενός, θα προτιμηθούν μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας,
διαφορετικά θα διενεργηθεί κλήρωση στη σχολική μονάδα.
6) Τέσσερις (04) εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 για κάθε μία από τις Διευθύνσεις Δ/θμιας
Εκπ/σης, εκτός των Διευθύνσεων Δ/θμιας Εκπ/σης Λευκάδας, Αιτωλοακαρνανίας, Άρτας και
Πρέβεζας. Επιλέγονται κατ’ αρχάς τα μέλη των Διοικουσών Επιτροπών των τοπικών
Παραρτημάτων της Ε.Μ.Ε ή μέλη της Μαθηματικής Εταιρείας και, εφόσον δεν καλυφθεί ο
προβλεπόμενος αριθμός, θα συμπληρωθεί από τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς με
κλήρωση, που θα διενεργηθεί στις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης.
7) Είκοσι δυο (22) μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου σύμφωνα με τον
ακόλουθο πίνακα:

α/α ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
1. ΑΜΠΡΑΖΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
2. ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΜΥΡΟΦΟΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
3. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
4. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
5. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
6. ΒΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
7. ΒΑΡΟΥΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
8. ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
9. ΓΑΡΕΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
10. ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
11. ΚΑΡΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
12. ΚΑΚΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Γ΄ ΑΘΗΝΑΣ
13. ΚΙΟΥΛΑΦΑΣ ΜΑΝΟΥΗΛ Β΄ ΑΘΗΝΑΣ
14. ΛΟΥΡΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
15. ΜΑΛΑΦΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
16. ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
17. ΜΑΥΡΕΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Δ΄ ΑΘΗΝΑΣ
18. ΜΗΤΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑT. ΑΤΤΙΚΗΣ
19. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
20. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
21. ΤΥΡΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΑΣ
22. ΦΑΛΑΓΓΑ ΑΡΕΤΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Η συμμετοχή των ανωτέρω θα γίνει χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.
Για τη χορήγηση των αδειών για τη συμμετοχή στο συνέδριο ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 59 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) σε συνδυασμό με τις με αρ πρωτ. Φ353.1/17/81587/Δ1/17-7-2012 (Β΄ 2214) και Φ353.1/10/58660/Δ1/26-04-2013 (Β΄ 1186) Υ.Α. συμπλήρωσης – τροποποίησης των αρμοδιοτήτων.
Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τη διεξαγωγή του Συνεδρίου, οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στην Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία, στα τηλέφωνα 210-3616532
και 210-3617784 ή στην ιστοσελίδα www.hms.gr.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αθήνα, 14-09-2017
Αρ. Πρωτ. 152372/Δ2