Λύση των θεμάτων Χημείας Κατεύθυνσης Πανελληνίων 2012 και διερεύνηση του Δ3

[πατήστε εδώ για τις λύσεις]

“στο Δ3 (στο α΄ ερώτημα) το λύνω χωρίς να χρειάζεται η συγκέντρωση του διαλύματος ΝαΟΗ. Επίσης δε χρειάζονται όλοι οι όγκοι, αλλά μόνο η αναλογία τους”
Γεώργιος Βαρελάς