ΟΛΟΙ οι επιτυχόντες σχολείων της Φθ/δας της κατ.90% ανά σχολή επιτυχίας

Στα παρακάτω αρχεία είναι μόνο οι επιτυχόντες που διαγωνίστηκαν τελευταία φορά το 2017
Δεν περιλαμβάνονται οι κατηγορίες 6% (τελευταία εξέταση το 2016) και 4% (τελευταία εξέταση το 2015)

ανά σχολή επιτυχίας

ανά σχολείο

Καλοδήμος Δ.
Υπεύθυνος ΣΕΠ
ΚΕΣΥΠ Λαμίας