Τι πρέπει να κάνετε για αποκτήσετε ψηφιακή υπογραφή

ψηφιακή υπογραφή μπορούν να αποκτήσουν υπηρεσίες και πολίτες

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Πολίτες

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Επαγγελματίες (Δικηγόροι, Μηχανικοί ΤΕΕ, κ.α.) με ΑΔΔΥ

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Φορείς (νομικά πρόσωπα)

Διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Δημοσίους Υπαλλήλους

Χρήσιμες οδηγίες για τον τελικό χρήστη

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ανάκλησης ψηφιακών πιστοποιητικών

Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση ανάκτησης ψηφιακών πιστοποιητικών κρυπτογράφησης

Έντυπο παράδοσης – παραλαβής ΑΔΔY

XLS στοιχεία Φορέων για το PKI

Γενικές Πληροφορίες

1) Πύλη ΕΡΜΗΣ: www.ermis.gov.gr
Στην πύλη θα πρέπει να κάνουμε την εγγραφή και ενεργοποίηση του λογαριασμού μας (μέσω email).
Αφού συνδεθούμε στην πύλη ΕΡΜΗΣ, μπορούμε να υποβάλλουμε ηλεκτρονική αίτηση για
ψηφιακά πιστοποιητικά, να κάνουμε ηλεκτρονικές συναλλαγές μέσω της πύλης ή μελλοντικά να
ανακαλέσουμε (ακυρώσουμε) τα ψηφιακά μας πιστοποιητικά αφού μας ζητηθεί ο προσωπικός
μυστικός κωδικός (οκτώ ψηφία). Για να συνδεθούμε στην πύλη ΕΡΜΗΣ (http://www.ermis.gov.gr)
USERNAME: ______________
PASSWORD: _______________
Αφού συνδεθείτε στην πύλη θα πρέπει να αλλάξετε το Password μέσω του ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ και εν συνεχεία ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛΣΑΣ.

2) Πύλη YAΠ: www.yap.gov.gr
Στην πύλη θα βρούμε χρήσιμες πληροφορίες για τις διαδικασίες έκδοσης των ψηφιακών
πιστοποιητικών, όπως και τα προγράμματα (drivers, software) για τις ΑΔΔΥ (έξυπνες κάρτες ή usb
token) και τους καρτα-αναγνώστες.
• ΑΠΕΔ => Οδηγίες εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών
• Αρχική σελίδα => Εργαλεία (τέλος σελίδας) για τα προγράμματα
Επίσης, θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις
• Αρχική σελίδα (www.yap.gov.gr) => Ενημέρωση => Συχνές Ερωτήσεις