ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Το Συμβούλιο Επιλογής υποψηφίων Διευθυντών της ΔΔΕ Φθιώτιδας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα μετά την εκδίκαση των ενστάσεων και τις υπ΄αριθμ. Φ.αποφ./5826/24-07-2017 και Φ.αποφ./5831/24-07-2017 Αποφάσεις του Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Επιλογής

Σπύρος Α. Πιλιτζίδης

Telikos_240717

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές/-ντριες να υποβάλλουν αίτηση δήλωσης προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Φθιώτιδας, με ενιαία σειρά, αποκλειστικά την Τρίτη, 25-07-2017:

· αυτοπροσώπως ή
· με FAX (2231029689) ή

· ηλεκτρονικά ([email protected]).

Έντυπο Αίτησης εδώ

Πίνακας σχολικών μονάδων και Ε.Κ. εδώ