18-07-17 Το Υπουργείο χαιρετίζει τις διεργασίες στον χώρο των ΤΕΙ

18 ypo

18-07-17 Το Υπουργείο χαιρετίζει τις διεργασίες στον χώρο των ΤΕΙ

Με αφορμή δημοσιεύματα, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες για τη διαμόρφωση συνεργειών ανάμεσα σε διαφορετικά TΕΙ της χώρας. Σύμφωνα με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, οι αποφάσεις που αφορούν ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, και κατάργηση TΕΙ εκδίδονται με πρόταση των Υπουργών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας