17-07-17 Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο

 04 05 17epal

17-07-17 Καθορισμός Ειδικοτήτων Γ΄ τάξης ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν. 4386/2016 (Α΄ 83)

Το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή PDF


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας