17 άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών

Στη φυγή άνεργων πτυχιούχων στο εξωτερικό προσθέστε και τους εκπαιδευτικούς του δημοσίου σχολείου. Αλλαγή στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της τρέχουσας μετανάστευσης;
9 Ιουλίου 2017
ΓΕΩΡΓΑΣ ΘΩΜΑΣ αναπληρωματικό μέλος ΑΠΥΣΔΕ

Στη συνεδρίαση του ΑΠΥΣΔΕ στις 7/7//2017 εξετάσαμε δεκαοχτώ αιτήσεις εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας για άδεια άνευ αποδοχών. Εγκρίθηκαν οι δεκαεπτά.

Από αυτές οι εννέα είχαν σαν αιτιολογία την ΄προσωρινή εγκατάσταση στο εξωτερικό΄. Οι χώρες αναφοράς ήταν μοιρασμένες σε Αγγλία, Γερμανία, Σουηδία και υπήρχε και μία αίτηση για Λουξεμβούργο. Σε αυτές τις αιτήσεις μπορούν να προστεθούν και κάποιες από τις υπόλοιπες αιτήσεις που με την αιτιολογία των ΄προσωπικών” και’οικογενειακών΄ λόγων ενέχουν την περίπτωση της μετοίκησης στο εξωτερικό (σε κάποιες περιπτώσεις αποτυπώθηκε αυτό στην αίτηση των ενδιαφερομένων, διατηρώντας όμως ως κύρια αιτιολογία τους οικογενειακούς λόγους).

Κάποιοι επίσης από τους συναδέλφους αιτούνται τον 4ο ή 5ο (και τελευταίο) συνεχόμενο χρόνο άδειας άνευ αποδοχών για “εγκατάσταση στο εξωτερικό΄, πιθανή ένδειξη ότι διαβιούν με επιτυχία στην αλλοδαπή τα τελευταία χρόνια και δεν δοκιμάζουν απλώς την τύχη τους για πρώτη χρονιά.

Σίγουρα δεν μπορούν να εξαχθούν αξιόπιστα συμπεράσματα με δεδομένα αυτού του μεγέθους, αλλά δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι ακόμα και από αυτά τα ελάχιστα στοιχεία αποτυπώνεται μια υπαρκτή τάση μόνιμα διορισμένων εκπαιδευτικών που δοκιμάζουν την προοπτική να εργαστούν για σύντομο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στο εξωτερικό. Θα ήταν ενδιαφέρουν να έχουμε ενημέρωση και από άλλες περιφέρειες για το πώς εξελίσσεται η διαδικασία των αιτήσεων αδειών άνευ αποδοχών (μιας και είναι η περίοδος κατάθεσης και εξέτασης αντίστοιχων αιτήσεων) ώστε να έχουμε μια πληρέστερη εικόνα.