29-06-17 Απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη σε ερωτήσεις Βουλευτών για θέματα των ΕΠΑΛ

IMG 4394 G

29-06-17 Απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας , Έρευνας και Θρησκευμάτων Δ. Μπαξεβανάκη σε ερωτήσεις Βουλευτών της αντιπολίτευσης για θέματα των Επαγγελματικών Λυκείων

Για τη σημερινή ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) αποτελεί σημαντική προτεραιότητα, γεγονός που αποδεικνύεται από το σύνολο των αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που έχουμε δρομολογήσει για την ουσιαστική της αναβάθμιση.

Οι αλλαγές αυτές ήταν απαραίτητες ώστε να αναθεωρηθούν ριζικά οι εκπαιδευτικές πολιτικές του παρελθόντος, που είχαν οδηγήσει σε σταδιακή απαξίωση την ΕΕΚ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η απόφαση (2013) που οδήγησε στη διαθεσιμότητα χιλιάδες εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ, αποδυναμώνοντας το ανθρώπινο δυναμικό τους και στερώντας από τους μαθητές/-τριες την πρόσβαση σε ποιοτικά αναβαθμισμένη παιδεία. Με σεβασμό, λοιπόν, στο ανθρώπινο δυναμικό το Υπουργείο:

α) επανέφερε τους 2500 εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης,

β) επαναλειτούργησε όλες τις καταργημένες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και

γ) άλλαξε τους σχεδιασμούς των προηγούμενων κυβερνήσεων να οδηγήσουν τους νέους μας στην πρόωρη κατάρτιση από την ηλικία των 15 ετών.

Παράλληλα, εντός του 2016 ολοκληρώθηκε ένας λεπτομερής Στρατηγικός Σχεδιασμός για την ΕΕΚ και τη Μαθητεία, με στόχο να επιτευχθεί η ποιοτική αναβάθμιση της ΕΕΚ ώστε να συναντά την αποδοχή γονέων, μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας. Ο σχεδιασμός αυτός βασίζεται στην ολιστική θεώρηση ολόκληρου του συστήματος της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην αναγνώριση και ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου της, με τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων, στην ανάγκη συνεχούς εναρμόνισής της με τις απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας, στην ανάγκη παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στους μαθητές και στις μαθήτριες που την επιλέγουν, στην ανάγκη παροχής ασφαλών επαγγελματικών διεξόδων στους αποφοίτους της, στην εμπέδωση εργασιακής ασφάλειας και στη διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού οράματος για τους εκπαιδευτικούς.

Στόχος μας είναι η ΕΕΚ να καταστεί από μια επιλογή ανάγκης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, σε μια συνειδητή επιλογή για τους μαθητές/τριες και τους νέους κι ως προς αυτό καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια.

Συγκεκριμένα, με τη νέα δομή των ΕΠΑΛ εξασφαλίζουμε την παροχή αφενός στέρεων γενικών γνώσεων, αφετέρου εξειδικευμένων τεχνολογικών και επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στους μαθητές, αποφεύγοντας την πρόωρη ειδίκευση. Παρέχουμε, δηλαδή την ενιαία βάση, όπου ο μαθητής χτίζει την επιλογή του ως προς την ειδικότητα που ακολουθεί, βάσει των ενδιαφερόντων, των κλίσεων και των ικανοτήτων του. Γι’ αυτό άλλωστε προωθούμε και δράσεις υποστήριξης των μαθητών μας μέσω συμβουλευτικής και ενισχυτικής διδασκαλίας (προσαρμοσμένης στις μαθησιακές ανάγκες τους), αλλά και υποστήριξη των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ κυρίως μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Επιπλέον, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βελτίωση της ποιότητας των σπουδών προωθούμε την αναβάθμιση και επικαιροποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών των ΕΠΑΛ, ενώ ολοκληρώθηκε ήδη ο σχεδιασμός των μεταβατικών προγραμμάτων για όλες τις τάξεις και τα ημερήσια ΕΠΑΛ θα λειτουργούν από το σχολικό έτος 2017-18 πλήρως με τη νέα δομή, ενώ τα εσπερινά από τη σχολική χρονιά 2018-19.

Ταυτόχρονα, από τη φετινή σχολική χρονιά 2016-17 διευρύνθηκαν οι δυνατότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Έτσι οι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ μπορούν να εισάγονται, εκτός από τα ΤΕΙ (στα οποία αυξήθηκε το ποσοστό θέσεων και συνδέθηκε με το μαθητικό δυναμικό, με κατώτατο όριο το 20%) και στα Πανεπιστήμια σε ποσοστό 1% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων. Δημιουργήθηκε επίσης μια κοινή ομάδα σχολών, στις οποίες έχουν πρόσβαση όλοι οι απόφοιτοι ανεξάρτητα από τομέα σπουδών. Στα εσπερινά ΕΠΑΛ επαναφέραμε το 1% των επιπλέον θέσεων, που είχε καταργηθεί το 2013, με δυνατότητα μάλιστα επιλογής στους απόφοιτους των εσπερινών, οι οποίοι για πρώτη φορά μπορούν να εισαχθούν και σε πανεπιστήμια και στρατιωτικές σχολές.

Από την επόμενη σχολική χρονιά θα εξελιχθεί μια φιλόδοξη δράση που στοχεύει στην αναβάθμιση των ΕΠΑΛ με τίτλο «Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ». Με τη δράση αυτή επιδιώκουμε την ανάδειξη του κοινωνικού ρόλου του σχολείου, την καταπολέμηση της μαθητικής διαρροής και την υποστήριξη των μαθητών της Α’ τάξης. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, εκτός των άλλων σημαντικών, θα γίνει πρόσληψη αναπληρωτών για εναλλακτικής μορφής ενισχυτική διδασκαλία, καθώς και πρόσληψη ψυχολόγων για την ευρύτερη ψυχοκοινωνική στήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σημειώνουμε ότι, το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δίνει μεγάλη βαρύτητα στην αναβάθμιση της εργασιακής προοπτικής των αποφοίτων των ΕΠΑΛ και στην ομαλή και ασφαλή είσοδό τους στην αγορά εργασίας, με στόχο τη σύζευξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την απασχόληση και τη στήριξη των αποφοίτων μετά την απόκτηση του πτυχίου τους.

Σε αυτή την κατεύθυνση υλοποιούμε το «μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ, ενώ στις προθέσεις μας είναι να εφαρμοστεί και στα ΙΕΚ, τα οποία αποτελούν το δεύτερο μεγάλο πυλώνα της στρατηγικής μας για την ΕΕΚ. Όπως είναι γνωστό, στα ΙΕΚ λειτουργούν ειδικότητες σύμφωνα με τις τοπικές ανάγκες και ιδιαιτερότητες, παρέχοντας έτσι, σε συνδυασμό με τα ΕΠΑΛ, περισσότερες δυνατότητες επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε τοπικό επίπεδο.

Βασικά χαρακτηριστικά της πολιτικής μας για τη μαθητεία είναι τα ακόλουθα:

Α. Αποτελεί ένα πρόγραμμα στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά όσοι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ το επιθυμούν. Κατά την 9μηνη διάρκειά του περιλαμβάνει εκπαίδευση στο χώρο εργασίας είτε του δημοσίου είτε του ιδιωτικού τομέα με αμοιβή και πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Β. Αναφέρεται αποκλειστικά σε αποφοίτους ΕΠΑΛ άνω των 18 ετών, σε αντίθεση με τον αρχικό σχεδιασμό του από την προηγούμενη κυβέρνηση που επέτρεπε την εργασιακή απασχόληση σε μαθητές 16 ετών.

Γ. Διεξάγεται βάσει Προγραμμάτων Σπουδών ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική εφαρμογή της με ευθύνη των ΕΠΑΛ και των Εργαστηριακών Κέντρων, μέσα από ειδικό πρόγραμμα σπουδών που διεξάγεται στο χώρο εργασίας της εκάστοτε επιχείρησης για 4 ημέρες την εβδομάδα και 1 ημέρα εργαστηριακού μαθήματος στο σχολείο.

Δ. Οι απόφοιτοι της τάξης μαθητείας θα αναβαθμίζουν τα εκπαιδευτικά τους προσόντα στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και θα αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία.

Επιπλέον σημειώνουμε ότι:

 • Με συντονισμένες προσπάθειες του Υπουργείου Παιδείας το 2016, εξασφαλίστηκε η αναγκαία χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για την υλοποίηση της μαθητείας, αλλά πρωτίστως για τη συνολική αναβάθμιση της ΕΕΚ.
 • Ξεκίνησαν να λειτουργούν 3 πιλοτικά προγράμματα μαθητείας σε ΕΠΑΛ της Αττικής, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Κρήτης, καθώς και η πρώτη γενική εφαρμογή της μαθητείας, από 10/3/2017, σε 7 ειδικότητες των ΕΠΑΛ σε όλες τις περιφέρειες της χώρας, με 1200 θέσεις μαθητείας.
 • Σχεδιάζοντας την επέκταση του θεσμού της μαθητείας εντάσσουμε, από το Σεπτέμβρη 2017, 9 νέες ειδικότητες στα προγράμματα μαθητείας.
 • Παράλληλα προχωράμε στην ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών για τη μαθητεία σε όλες τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ και των διαδικασιών πιστοποίησης των αποφοίτων της τάξης μαθητείας, καθώς και στην οργάνωση προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών στη μαθητεία.
 • Τέλος σχεδιάζουμε προγράμματα τοπικών συμπράξεων με επιμελητήρια και κοινωνικούς εταίρους με στόχο την προσφορά ποιοτικών θέσεων μαθητείας. Παράλληλα έχουν ενεργοποιηθεί οι εκπαιδευτικές δομές του ΥΠΠΕΘ καθώς και τα στελέχη της εκπαίδευσης για την ανάληψη πρωτοβουλιών συνεργασίας με εκπροσώπους εργοδοτών για την ανεύρεση θέσεων μαθητείας, με θετικά μέχρι στιγμής αποτελέσματα. 

Όσον αφορά τους τομείς και τις ειδικότητες των ΕΠΑΛ:

 • Για πρώτη φορά από το 2016, με τη νέα δομή του ΕΠΑΛ, λειτουργούν σε επίπεδο Λυκείου 36 ειδικότητες, σε αντίθεση με το ΕΠΑΛ του ν. 4186/13 όπου λειτουργούσαν 22.
 • Με πρόσφατη Υπουργική Απόφαση καθορίστηκαν οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν σε κάθε ΕΠΑ.Λ. της χώρας από την επόμενη σχολική χρονιά.
 • Σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας, λειτούργησαν αθροιστικά κατά το σχολικό έτος 2016-17 στη Γ’ τάξη 2.354 ειδικότητες.
 • Από την επόμενη σχολική χρονιά 2017-18, σύμφωνα με την Υ.Α.   (Φ20/106076/Δ4/23-6-17) ο συνολικός αριθμός των ειδικοτήτων που έχουν καθοριστεί να λειτουργήσουν σε όλα τα ΕΠΑΛ της χώρας, είναι 2.570.
 • Έχουμε συνεπώς 216 επιπλέον ειδικότητες σε όλα τα ΕΠΑΛ, ποσοστό αύξησης κατά 9%.

Από την απλή αυτή παράθεση των αριθμών αποδεικνύεται ότι, καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα, ισχυρισμοί ότι καταργούνται ειδικότητες ή τομείς στα ΕΠΑΛ και ότι κινδυνεύουν οι θέσεις των αντίστοιχων εκπαιδευτικών. Αυτό το έργο ήταν «προνόμιο» της προηγούμενης κυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που κατήργησε το 2013 με το ν. 4172/13, 50 ειδικότητες εκπαιδευτικών της επαγγελματικής εκπαίδευσης και με το ν. 4186/13, 3 δημοφιλείς τομείς και 14 ειδικότητες των ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ, στις οποίες σπούδαζε το 1/3 του μαθητικού πληθυσμού, καθώς και 103 σχολεία (ΕΠΑΣ) με μια διάταξη νόμου χωρίς αντικατάστασή τους. Αντίθετα, όπως αναφέρουμε και στην εισαγωγή, η σημερινή κυβέρνηση επανέφερε τους 2500 εκπαιδευτικούς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που ήταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας – απόλυσης και επαναλειτούργησε όλες τις καταργημένες ειδικότητες στα ΕΠΑΛ από το 2015.

Όσον αφορά τις εγγραφές στα ΕΠΑΛ σας αναφέρουμε ότι:

Για πρώτη φορά φέτος οι δηλώσεις προτίμησης των μαθητών στα ΕΠΑ.Λ. γίνονται ηλεκτρονικά. Από τις 19 έως τις 25 Ιουνίου 2017 οι γονείς – κηδεμόνες και οι ενήλικοι μαθητές είχαν τη δυνατότητα, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του taxisnet, να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης είτε από το σπίτι τους είτε στα σχολεία με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών και να επιλέξουν την τάξη, τον τομέα και την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει.

Οι ηλεκτρονικές δηλώσεις προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. αποτελούν μέρος της προσπάθειας για καθιέρωση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εκπαίδευση, για τον αποφασιστικό περιορισμό της γραφειοκρατίας στα σχολεία. Τα επόμενα βήματα, σε συνδυασμό με την απόδοση του μοναδικού, για κάθε μαθητή/-τρια, Αριθμού Μητρώου, θα απαλλάξουν τα σχολεία από τις καρτέλες, τα δικαιολογητικά για εγγραφή, τις αναγνωρίσεις γνησιότητας τίτλων, την ατελείωτη αλληλογραφία με υπηρεσίες και οργανισμούς, τις ταχυδρομικές ειδοποιήσεις Γονέων και Κηδεμόνων για απουσίες και πολλές άλλες γραφειοκρατικές διαδικασίες, που ταλαιπωρούν χρόνια τώρα όλη την εκπαιδευτική κοινότητα.

Το νέο σύστημα θα βοηθήσει στην έγκαιρη δημιουργία τάξεων, τμημάτων τομέων και ειδικοτήτων, την έγκαιρη παραγγελία και διανομή των βιβλίων στους μαθητές, τη δίκαιη κατανομή του προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες, την έγκαιρη πρόσληψη των αναπληρωτών και την κανονική λειτουργία των ΕΠΑ.Λ. από τις 11 Σεπτεμβρίου.

Καμία εγκύκλιος δεν υποκαθιστά Υπουργικές Αποφάσεις. Δημοσιεύτηκε ήδη η νέα Υ.Α. εγγραφών-μετεγγραφών Φ1α/98933/Δ4/ ΦΕΚ 2075/τ.Β΄/15-6-2017.

Η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης αποτελεί διαδικασία με την οποία η επαγγελματική εκπαίδευση επιφορτίζεται με το έργο της έναρξης μιας προσπάθειας του Υπουργείου να βελτιώσει τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές και οι οικογένειές τους έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Η ανάπτυξη της πληροφορικής και της τεχνολογίας παρέχει αξιόπιστους και άμεσους τρόπους επικοινωνίας που διευκολύνουν σημαντικά την ανταλλαγή πληροφοριών. Στο πνεύμα αυτό, θα επεκταθούν σταδιακά και σε άλλες εκπαιδευτικές δομές οι διαδικασίες που διευκολύνουν την εγγραφή, τη μετεγγραφή, την κατανομή, τη φοίτηση, την αξιολόγηση του μαθητή, την ενημέρωση των γονέων κ.ά. Άλλωστε, όλο και περισσότερες διαδικασίες στην εκπαίδευση πραγματοποιούνται ήδη με ηλεκτρονικά μέσα, όπως: η υποβολή αίτησης – δήλωσης για μετάθεση, για οργανική θέση, για βελτίωση θέσης, για απόσπαση, για άρση υπεραριθμίας, οι αιτήσεις και δηλώσεις προτίμησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών, η υποβολή μηχανογραφικού δελτίου των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι εγγραφές και οι δηλώσεις μαθημάτων των φοιτητών, οι αιτήσεις μετεγγραφών στα Α.Ε.Ι. κ.ά.

Η ηλεκτρονική υπηρεσία του taxisnet αποτελεί ένα εγκεκριμένο ολοκληρωμένο σύστημα που εδώ και χρόνια εξυπηρετεί και διευκολύνει τον πολίτη στη σχέση του με υπηρεσίες του Δημοσίου γενικότερα αλλά και ειδικότερα του Υπουργείου Παιδείας. Πρόκειται για ένα κοινά αποδεκτό σύστημα, γιατί επιτελεί τη λειτουργία του με αξιοπιστία και ασφάλεια.

Γνωρίζουμε ότι κάθε νέο ξεκίνημα ίσως παρουσιάσει προβλήματα που θα θέλουν άμεση αντιμετώπιση με κοινές ενέργειες σχολείων και διοίκησης, αφού για κάποιο διάστημα τα δύο συστήματα θα συνυπάρχουν. Το Υπουργείο Παιδείας προχώρησε άμεσα σε αναγκαίες διορθωτικές κινήσεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων που εμφανίστηκαν κατά την πρώτη εφαρμογή. Όμως δεν δικαιολογείται, στο όνομα των όποιων πρόσκαιρων δυσκολιών και προβλημάτων, να εγκαταλειφθεί η σημαντική αυτή τομή.

Πιο συγκεκριμένα και για την αποκατάσταση της αλήθειας:

Ο ισχυρισμός ότι μεταβάλλεται η περίοδος εγγραφής μόνο στα ΕΠΑ.Λ. είναι αναληθής. Η εγκύκλιος με Αρ. Πρωτ. : 89047/ΓΔ4/26-05-2017 είναι κοινή για Γυμνάσια, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ.. Σύμφωνα με αυτήν:

 1. Οι εγγραφές των μαθητών/μαθητριών όλων των τάξεων των Γυμνασίων, ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. θα πραγματοποιηθούν μέχρι τις 30 Ιουνίου 2017, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των εξεταστικών περιόδων του σχολικού έτους 2016-2017.
 2. Για το σχολικό έτος 2017-2018 η ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. – και όχι η εγγραφή – πραγματοποιείται ηλεκτρονικά από τις 19 έως τις 23 Ιουνίου 2017 (η προθεσμία παρατάθηκε έως τις 25 Ιουνίου) και η εγγραφή των μαθητών ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2017.
 3. Οι μετεξεταστέοι μαθητές Γυμνασίων, ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. οι οποίοι περιμένουν την έκδοση αποτελεσμάτων από τη δεύτερη εξεταστική περίοδο του Ιουνίου και όσοι δεν μπορέσουν να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση εντός του Ιουνίου για λόγους ανωτέρας βίας, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονική δήλωση προτίμησης για τα ΕΠΑ.Λ. στο διάστημα 1 – 7 Ιουλίου 2017 (ήδη η περίοδος αυτή διευρύνθηκε από 26/6/2017 έως 7/7/2017) και να εγγραφούν έως τις 17 Ιουλίου 2017, κατά τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων.
 4. Οι παραπεμπόμενοι μαθητές στην ειδική εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.
 5. Οι απόφοιτοι των Σ.Δ.Ε. του τρέχοντος σχολικού έτους μπορούν, λόγω της επιμήκυνσης του σχολικού έτους, να εγγραφούν στα ΕΠΑ.Λ. από 1 έως 11 Σεπτεμβρίου 2017.
 6. Οι απόφοιτοι ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. του σχολικού έτους 2016-2017 που επιθυμούν να εγγραφούν στη Β΄ τάξη ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση πτυχίου ειδικότητας μπορούν να εγγραφούν και στο διάστημα 1 – 11 Σεπτεμβρίου 2017.
 7. Τέλος, οι μαθητές/τριες που είχαν δικαίωμα να εγγραφούν τον Ιούνιο, αλλά εμποδίστηκαν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. λόγοι υγείας, σοβαροί οικογενειακοί λόγοι κ.α.) μπορούν να εγγραφούν και στο διάστημα 1 – 11 Σεπτεμβρίου 2017, στα υπάρχοντα τμήματα.

Με βάση τις παραπάνω προθεσμίες, κανείς μαθητής και καμιά μαθήτρια δεν κινδυνεύει να μείνει εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Με τη λήξη της πρώτης φάσης των ηλεκτρονικών δηλώσεων προτίμησης για την εγγραφή στα ΕΠΑΛ στις 25/6/2017, οι δηλώσεις αυτές ξεπέρασαν τις 67.000!! Αυτό το γεγονός δεν έχει ξανασυμβεί καμία άλλη χρονιά την ίδια περίοδο (Ιούνιο). Τον Ιούνιο κάθε χρονιάς εγγράφονταν ελάχιστος αριθμός μαθητών/-τριών στα ΕΠΑΛ. Όσοι σκόπιμα κινδυνολογούσαν διαψεύστηκαν για μια ακόμα φορά.

Υπάρχει επίσης και η περίοδος εγγραφών του Ιουλίου και του Σεπτεμβρίου όπου, όπως προαναφέραμε, θα υπάρχει η δυνατότητα νέων εγγραφών, αλλά ο κύριος όγκος τους θα έχει συντελεστεί έγκαιρα (μέχρι 17/7).

Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο Παιδείας να προγραμματίσει έγκαιρα (τέλη Ιουλίου) – και για τα ΕΠΑΛ – την έναρξη των μαθημάτων, την τοποθέτηση εκπαιδευτικών κ.λπ., η οποία τα προηγούμενα χρόνια ολοκληρώνονταν τέλη Οκτώβρη ή και Νοέμβρη.

Τα ΕΠΑΛ κερδίζουν και το στοίχημα της αξιοπιστίας. Ο αριθμός μαθητών και μαθητριών που θα φοιτήσουν φέτος σ’ αυτά θα είναι μεγαλύτερος από πέρυσι. Με τις προσπάθειες του ΥΠΠΕΘ για την ενίσχυση και τη στήριξη της επαγγελματικής εκπαίδευσης είμαστε βέβαιοι ότι μια νέα αρχή ξεκινά για τα ΕΠΑΛ.


Πηγή: Υπουργείο Παιδείας